Izzivi pri urgentni obravnavi bolnika s HAE (hereditarni angioedem)

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji v soorganizaciji SiVita

E info@SiVitaSolutions.com
Datum & čas

30/3/2022

15:00

Lokacija

On-line

15.00

Vstop v virtualno okolje

15.10

Pozdrav predsednice Sekcije ms v pulmologiji Mariana Rezelj, dipl. m. s.; Univerzitetna Klinika Golnik

15.20

Zgodba bolnika s HAE

15.30

HAE- koliko v resnici (pre)poznamo to redko bolezen? Tea Močnik, mag. zdr. nege; Univerzitetna Klinika Golnik

Patofiziologija in izzivi bolnikov na urgenci

15.50

Farmakološko zdravljenje HAE Maja Zrnič, dipl. m. s.; Univerzitetna Klinika Golnik

Kakšne so možnosti za uspešno obravnavo bolnikov s HAE?

16.10

Rešitve na izzive pri obravnavi bolnika s HAE Karmen Perko, dipl. m. s.; Univerzitetna Klinika Golnik

Obravnava bolnika s HAE: primer dobre prakse na Univerzitetni Kliniki Golnik

16.30

Proces predpisovanja in rokovanja z zdravilom, optimalnim za izbranega pacienta Maja Jošt, mag. farm.; Univerzitetna Klinika Golnik

16.40

Odmor

16.55

Različne izkušnje in potrebe pri obravnavi bolnikov s HAE Delavnica

17.40

Skupaj v boju proti HAE Mihaela Zidarn, dr. med., spec. interne medicine, pnevmologije in alergologije; Univerzitetna Klinika Golnik

17.50

Sklepne misli in zaključek srečanja Tea Močnik, mag. zdr. nege; Mariana Rezelj, dipl. m. s.; predsednica Sekcije ms v pulmologiji; Univerzitetna Klinika Golnik

Splošne informacije

O izkušnjah in različnih vidikih podpore vašim bolnikom bo tekla tema na virtualnem srečanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, katerih delovni procesi so neposredno povezani z bolniki s HAE na urgenci.
Namen srečanja je odkrivanje dilem in iskanje optima.

Srečanje je namenjeno vsem medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom, katerih delovni procesi so neposredno povezani z bolniki s HAE (hereditarni angioedem) na
urgenci.

Prijava

Prijavite se čim prej na e-naslov info@SiVitaSolutions.com

Število prijav je omejeno.

Prijave sprejemamo do vključno 24.3.2022.

Za dodatne informacije se obrnite na info@SiVitaSolutions.com .