Izzivi ponovnega zagona preventive v ambulanti družinske medicine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

E barbara.bukovnik@gmail.com
Datum & čas

10/6/2022

07:30

Lokacija

Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.10

Registracija udeležencev

8.10

Uvodni pozdrav in predstavitev programa Barbara Bukovnik, predsednica Sekcije MS in ZT v družinski medicini

I. SKLOP

CEPLJENJE, HLADNA VERIGA

8.15 - 9.00

Bistvo o cepivih in pomen izvajanja cepljenja Alenka Trop Skaza

9.00 - 9.30

Zagotavljanje kakovosti pri izvajanju dobre distribucijske prakse cepiv Karin Kasesnik

9.30 - 9.40

Razprava

II. SKLOP

NOVE OBRAVNAVE V ZVC/CKZ

9.40 - 9.55

Kontinuirana obravnava oseb v ZVC/CKZ Sanja Vrbovšek

9.55 - 10.05

Obravnava tveganega in škodljivega pitja alkohola Tadeja Hočevar

10.05 - 10.15

Podpora pri krepitvi veščin za bolj kakovostne medosebne odnose Tadeja Hočevar

10.15 - 10.30

Post covid-19 rehabilitacija pacientov v CKZ Manica Remec

10.30 - 10.40

Razprava

10.44 - 10.55

Izvedba volitev

10.55 - 11.25

Odmor s pogostitvijo

III. SKLOP

Covid-19 in post covid-19 izzivi v ADM

11.25 - 11.55

Obravnava oseb s KNB pri DMS v času covid-19 Špela Skubic

11.55 - 12.15

Izvajanje preventivnih obravnav pri DMS v času covid-19 Bernarda Hostnik

12.15 - 12.50

Dolgotrajni post covid-19 sindrom – primer iz prakse Samir Muminović in Maruša Pfajfar Rifl

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.10

Razglasitev rezultatov volitev in predstavitev izvoljenih oseb

IV. SKLOP

VARNO IN PRAVILNO ZAGOTAVLJANJE DG-TH POSEGOV

14.10 - 14.30

Ponovno izvajamo spirometrijo – poskrbimo za varnost in kakovost Nirmela Lozić – KOPA Golnik

14.30 - 14.45

Določitev in vrednotenje gleženjskega indeksa Špela Skubic

14.45 - 15.00

Kartice za samovodenje oseb s sladkorno boleznijo v ADM Katarina Peklaj

V. SKLOP

ZAKLJUČEK

15.00 - 15.30

Čudežna nožnica Lucija Vrabič Dežman

15.30 - 16.30

Spirometrija – delavnica s posveti

16.30 - 16.40

Razprava z zaključkom

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen zdravstvenim delavcem, ki potrebujejo znanja iz področja dela zdravstvene nege pri svojem strokovnem delu v ambulanti družinske medicine.
Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€).
V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitve v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761-480, sklic 0210-10062022 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: barbara.bukovnik@gmail.com

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Barbara Bukovnik

Vljudno vabljeni!