Izzivi medicinske sestre v patronažni dejavnosti – ob najtežjem obdobju družine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

E patronazna.sekcija@gmail.com
Datum & čas

8/3/2023

08:00

Lokacija

Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav

9.15 - 9.35

Vidiki koordinacije paliativne oskrbe v patronažnem varstvu mag. Jožica Ramšak Pajk

9.35 - 10.15

Prepoznava in lajšanje simptomov bolezni pri paliativnem bolniku in prepoznava faze umiranja mag. Vesna Papuga dr. med.

10.15 - 10.55

Lajšanje bolečine pri paliativnem bolniku mag. Vesna Papuga dr. med.

10.55 - 11.05

BIOPTRON HyperLight - revolucija v svetlobni terapiji s poudarkom na oskrbi ran različnega izvora Zepter

11.05 - 11.15

Razprava

11.15 - 11.50

Osvežilni odmor

11.50 - 12.20

Paliativni mobilni tim - sodelovanje in koordinacija Marjana Bernot dipl. m. s.

12.20 - 12.30

Predstavitev predstavnika Milupa

12.30 - 12.40

Medicinski kostanjev med Vivamel - kako izbrati pravilno oblogo Mojca Kregar, Tosama

12.40 - 13.10

Sporazumevanje izvajalcev zdr. nege v času paliativne obravnave pacienta in njegovih bližnjih doc. dr. Ljiljana Leskovic

13.10 - 13.30

Pleur-x nov pristop v paliaciji malignega plevralnega izliva Urška Cankar Bošnjak dipl. m. s.

13.30 - 13.40

Predstavitev predstavnika VSM

13.40 - 14.10

Uporaba in oskrba osrednjih venskih dostopov doma Laura Petrica dipl. m. s.

14.10 - 15.20

Odmor za kosilo

15.20 - 17.15

DELAVNICE:

1. OSKRBA PICC KATETRA

2. OSKRBA VENSKE VALVULE

3. PLEUR-X

17.15 - 17.30

Sklepne misli in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje.

Kotizacija z DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205-08032023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Pri prijavi bodite pozorni na točnost podatkov.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na patronazna.sekcija@gmail.com