Izzivi medicinske sestre v patronažni dejavnosti – ob najlepšem in najtežjem obdobju družine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

E patronazna.sekcija@gmail.com
Datum & čas

19/10/2022

09:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče

Poglej na zemljevidu

Sreda, 19.10.2022

Paliativni bolnik v domačem okolju

09.00 - 09.20

Vidiki koordinacije paliativne oskrbe v patronažnem varstvu mag. Jožica Ramšak Pajk

09.20 - 09.40

Paliativni mobilni tim-sodelovanje in koordinacija Marjana Bernot dipl.m.s.

09.40 - 10.00

Lajšanje bolečine pri paliativnem bolniku mag. Vesna Papuga dr.med., spec. anesteziologije,reanimatologije in intenzivne medicine

10.00 - 10.20

Lajšanje simptomov bolezni pri paliativnem bolniku mag. Vesna Papuga dr.med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in intenzivne medicine

10.20 - 10.50

Sporazumevanje izvajalcev zdr. nege v času paliativne obravnave pacienta in njegovih bližnjih doc. dr. Ljiljana Leskovic

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Osvežilni odmor

11.30 - 11.45

Pleur-x nov pristop v paliaciji malignega plevralnega izliva Urška Cankar Bošnjak dipl.m.s.

11.45 - 12.10

Uporaba in oskrba osrednjih venskih dostopov doma Laura Petrica dipl.m.s.

12.10 - 13.40

Delavnice:

1. OSKRBA PICC KATETRA

2. OSKRBA VENSKE VALVULE

3. PLEUR-X

13.40 - 14.40

Kosilo

14.40 - 15.10

Ergonomski pristop v delovnem okolju zdravstvenih delavcev Tatjana Horvat mag.zdr.ved,

15.10 - 16.40

Delavnice: in praktični prikaz ergonomskega pristopa

16.40 - 17.00

Kratek odmor

17.00 - 17.30

Poklicna antropohigiena – da poklic ne škodi meni in moji družini Dr. Jože Ramovš

17.30

Zaključek prvega dne

19.00

Večerja

Četrtek, 20.10.2022

Preventivne obravnave novorojenčka, dojenčka in malega otroka

09.00 - 09.20

Otrokove razvojne potrebe in gradnja njegove osebnosti od rojstva do 3. leta Tanja Povhe, univ.dipl.psiholog

09.20 - 09.40

Le ljubezen ni dovolj: povezanost duševnega zdravja starša s psihosocialnim razvojem dojenčka in malčka Tanja Povhe, univ.dipl.psiholog

09.40 - 10.00

Kako čustveno zanemarjanje v zgodnjem otroštvu vpliva na razvoj osebnosti v mladostništvu in odraslosti Tanja Povhe, univ.dipl.psiholog

10.00 - 10.10

Razprava

10.10 - 10.55

Uvajanje goste hrane doc. dr. Evgen Benedik

10.55 - 11.15

Toaleta popka, nacionalni protokol Saša Matko dipl.babica

11.15 - 11.25

Razprava

11.25 - 12.00

Osvežilni odmor

12.00 - 12.20

Novi svet dojenčka Svjetlana Divjak Knežević dr.med., spec. Pediatrije

12.20 . -12.40

Kaj zmore mali otrok Svjetlana Divjak Knežević dr.med., spec. Pediatrije

12.40 - 13.00

Senzorna integracija dojenčka Urša Marzidovšek dipl. delovna terapevtka s spec. znanji

13.00 - 13.10

Razprava

13.10 - 13.25

Izzivi vpeljave-SZBO v prakso Martina Horvat dipl.m.s., spec.

13.25 - 13.40

Razprava

13.40 - 14.00

Predstavitev predstavnikov

14.00 - 15.00

Delavnice rokovanja z novorojenčkom/dojenčkom – handlyng dipl.nevrofizioterapevti s spec. znanji)

15.00

Zaključne misli seminarja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku določanja števila licenčnih točk.
Kotizacija z DDV znaša 320 €ur z DDVjem ( članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS:št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205-19102022.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani Zbornice-Zveze.
V kolikor imate z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte patronazna.sekcija@gmail.com ( pri tem obvezno navedite ime in priimek, člansko št., svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo kjer ste zaposleni ter plačnika strokovnega izobraževanja).
Pri prijavi bodite pozorni na točnost podatkov.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave na potekajo do 5.10.2022

REGISTRACIJA

Ob registraciji obvezno potrebujete člansko izkaznico.

REZERVACIJA PRENOČIŠČ

Namestitev in cena za nočitev z zajtrkom (cena vključuje tudi uporabo vseh bazenov terme Zreče)

V dvoposteljni sobi V enoposteljni sobi
Hotel Atrij****S 94€/osebo 110€/osebo
Hotel Vital**** 78€/osebo 92€/osebo
Vile Terme**** 58€/osebo 70€/osebo

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po e-pošti patronazna.sekcija@gmail.com.