Izzivi kardiološke in angiološke zdravstvene nege: motnje ritma, ateroskleroza, anevrizme, možganska kap

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov kardiologiji in angiologiji

T 040 371757 E sekcija-kardiologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

17/5/2024

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Šmarješke Toplice

Poglej na zemljevidu

1. dan: 17.5.2024

08.00 - 08.45

Registracija udeležencev

08.45 - 08.50

Pozdravne besede Irena Trampuš, predsednica sekcije

I. SKLOP: Motnje srčnega ritma, zdravljenje, novosti moderatorici: Anja Novak, Hermina Kastelic

08.50 - 09.10

Hitra interpretacija EKG Jerneja Tasič, dr. med.

09.10 - 09.30

Bradikardne motnje ritma in njihovo zdravljenje dr. Miha Mrak, dr. med.

09.30 - 09.50

Tahikardije: od A do V dr. Marin Rauber, dr. med.

09.50 - 10.10

Posebnosti obravnave bolnika z motnjami ritma od sprejema do odpusta Katarina Kobal, dipl. m. s., Julija Zupan, študentka ZF

10.10 - 10.30

Vloga fizioterapevta v procesu zdravljenja bolnikov z vsadnimi elektronskimi napravami Nataša Mlakar, mag. fiziot.

10.30 - 10.50

Pomen psihološke obravnave na izid zdravljenja kardiološkega bolnika Vesna Vrečko Pizzulin, mag. psih., Katja Kurnik Mesarič, mag. psih.

10.50 - 11.00

Vprašanja in diskusija

11.00 - 11.30

ODMOR, OSVEŽITEV

II. SKLOP: Vaskularne motnje: razumevanje, preprečevanje in obvladovanje moderatorici: Urška Hvala, Barbara Smogavc

11.30 - 11.50

Ateroskleroza in prsna bolečina Barbara Krunič, dr. med.

11.50 - 12.10

Aktivnosti zdravstvene nege ob nestabilni prsni bolečini Amra Prislan, dipl. m . s., Aleksandra Pušaver, dipl. m. s.

12.10 - 12.30

Anevrizme velikih žil Andrej Juretič, dr. med.

12.30 - 12.50

Posebnosti zdravstvene nege pri bolniku z anevrizmo Dragana Pejnović, dipl. m. s., Urška Hvala, mag. zn

12.50 - 13.00

Pomen ambulante za rehabilitacijo kardiovaskularnih bolnikov Katja Janša Trontelj, dipl. m. s. (satelitsko predavanje)

13.00 - 13.20

Vsaka minuta šteje Matjaž Popit, dr. med., spec. nevrologije

13.20 - 14.05

Multidisciplinarna obravnava bolnika po možganski kapi v bolnišničnem okolju Aida Hadžić, dipl. m. s., Božin Kristanoski, dipl. fiziot., Anja Mesec, dipl. del. ter.

14.05 - 14.15

Vprašanja in diskusija

14.15 - 15.30

ODMOR ZA KOSILO

III. SKLOP: Poskrbimo za lastno srce moderatorici: Andreja Hrovat Bukovšek, Blanka Rajh

15.30 - 17.00

Čuječnost- otresimo se stresa mag. Tjaša Šubic, dr. med., spec. internist

17.00 - 20.00

RAZVEDRILNO POPOLDNE (priporočena je športna obutev)

20.00

VEČERJA

2. dan: 18.5.2024

09.00 - 12.00

Delavnice:

I. Motnje ritma in posebnosti pri snemanju EKG Drago Satošek, dipl. zn.

II. Oskrba kritično bolnega z dodatnimi postopki oživljanja Tilen Menart, dipl. zn.

III. Priprava na pisanje članka in iskanje literature Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zn., viš. pred.

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar znaša 320 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-17052024, s pripisom za kardiološko sekcijo.

V kotizacijo je vključena udeležba na predavanju, delavnicah, e-zbornik, pogostitev v odmorih, večerja in e-potrdilo o udeležbi. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.


Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.


Prijava

Prijave so možne preko elektronske e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 13.05.2024.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Rezervacija nočitve je možna po telefonu 08 20 50 300 ali na naslovu booking@terme-krka.eu s pripisom »za kardiološko sekcijo«.

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 040 371757 ali na e-naslov: sekcija-kardiologija@zbornica-zveza.si