Izzivi integrirane zdravstvene in socialne oskrbe v času epidemije

Organizator

Splošna bolnišnica Novo mesto v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene vede

E natasa.piletic@sb-nm.si
Datum & čas

21/1/2022

08:45

8.45 - 9.00

Prijava v spletno okolje

9.00 - 9.10

Uvodni nagovor predsednice organizacijskega odbora Nataša Piletič, dipl. m. s., mag. vzg. in menedž. v zdr., v. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego, SB Novo mesto

9.10 - 9.40

Kakovost- temelj integrirane zdravstvene in socialne oskrbe Biserka Simčič, spec.posl.ekon., QSM

9.40 - 10.25

Nujnost sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in prizadevanja Srebrne niti Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc., predsednica Srebrne niti

10.25 - 11.10

Korona čas skozi prizmo poklicne etike medicinskih sester in babic Darinka Klemenc, dipl. m. s.

11.10 - 11.20

Vprašanja in odgovori

11.20 - 11.40

Odmor

11.40 - 12.00

Socialno delo v bolnišnici – priložnost za sodelovanje med zdravstvenim in socialnovarstvenim sistemom Sabina Klemenčič, univ. dipl. soc. del., SB Novo mesto

12.00 - 12.20

Zdravstvena nega oseb z demenco v luči epidemije Martina Žerjav, dipl. m. s., DSO Krško

12.20 - 12.40

Vpliv arterijske hipertenzije na porast hitrosti pulznega vala Matej Reisp, dipl. zn., dr. Gorazd Laznik, viš. pred., Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

12.40 - 13.00

Korona - izzivi in priložnosti Gabrijela Pirc, dipl. m. s., DUO Impoljca

13.00 - 13.10

Vprašanja in odgovori

13.10

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na spletnem strokovnem izobraževanju znaša za posameznega udeleženca 100 EUR z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »13. Dnevi Marije Tomšič«.

Prijavite se najkasneje do 19. januarja 2022. Na vaš e-naslov boste prejeli navodila za prijavo v spletno okolje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Karmen Janežič, Darja Glavan, Simona Volf.

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora: natasa.piletic@sb-nm.si
Organizator dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora
Nataša Piletič, mag. vzg. in menedž. v zdr.,
v. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego, SB Novo mesto