Izzivi in izkušnje medicinskih sester v obravnavi nefrološkega pacienta

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

E info@nefroloska-sekcija.com
Datum & čas

21/3/2023

08:30

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

I. SKLOP Moderatorja: Tadeja Kokelj Jeršin, Biserka Kesak

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav in predstavitev seminarja Vesna Žitnik

9.15 - 10.00

Supervizija, vir podpore poklicu medicinske sestre Nataša Dernovšček Hafner

10.00 - 10.20

Vloga medicinske sestre pri dializnih bolnikih s psihičnimi težavami Mirjam Pučko

10.20 - 10.40

Neinvazivna ocena recirkulacije in pretoka krvi v arteriovenski fistuli Ana Koroša

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.10

Odmor

II. SKLOP Moderatorja: Tadeja Kokelj Jeršin, Biserka Kesak

11.10 - 11.30

Dejavniki in posledice stresa med medicinskimi sestrami pri delu na hemodializi Anela Nišić

11.30 - 11.50

Duševno zdravje in kakovost življenja pacienta s končno ledvično odpovedjo na hemodializnem zdravljenju Marko Milinčić

11.50 - 12.10

Vloga medicinske sestre pri zagotavljanju celovite oskrbe pacienta s psihozo na hemodializi Rusmira Družanović

12.10 - 12.30

Begunci na dializi Erika Petrovič

12.30 - 12.40

Razprava

12.40 - 13.30

Kosilo

III. SKLOP Moderatorja: Darijan Marič, Vesna Žitnik

13.30 - 14.00

Komunikacija z bolniki in starši Daša Kocjančič

14.00 - 14.20

Izzivi pri delu medicinskih sester z majhnimi otroci in mladostniki na hemodializi Sanja Kostić Smuk

14.20 - 14.40

Asertivnost in participacija, kot vrednoti v delovnih timih Tadeja Kokelj Jeršin

14.40 - 15.00

Delo z hemodializnimi pacienti kot del obremenitev medicinskih sester in vpliv na zadovoljstvo Simona Kotar Grandovec

15.00 - 15.10

Razprava

IV. SKLOP Moderatorja: Darijan Marič, Vesna Žitnik

15.30 - 16.30

Hipnoza in pot do ravnovesja Doroteja Žnidarko

16.30 - 17.00

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom s področja nefrologije, dialize in transplantacije.

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 22032023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na elektronski naslov:info@nefroloska-sekcija.com

Vljudno vabljeni!