Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev med. sester, babic in zdrav. tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E majda.topler@sb-sg.si
Datum & čas

3/3/2020

00:00

Lokacija

več lokacij

Torek, 3.3.2020

08.00 - 08.30

Registracija udeležencev

08.30 - 10.00

Anatomija in fiziologija sečil asist. Uroš Bele, dr. med., spec.urolog

10.00 - 10.20

Odmor

10.20 - 11.20

Diagnostične metode na področju urologije Boris Košuta, dr. med., FEBU,spec. urolog

11.20 - 13.00

Peter Bauman, dr. med., spec. urolog

13.00 - 14.30

Urinska inkontinenca prim.dr. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog

14.30 - 15.30

Odmor za kosilo

15.30 - 16.00

Predstavitve sponzorjev

16.00 - 17.10

Bolezni urogenitalnega sistema, ki privedejo do motenj v uriniranju asist. Dejan Galič, dr. med., spec. urolog

17.10 - 17.20

Odmor

17.20 - 18.40

Zdravstvena nega pacienta s stalnim urinskim katetrom in drugimi urinskimi drenažami Majda Topler, mag. zdr. nege

Sreda, 4.3.2020

08.30 - 10.00

Etične dileme pri urološkem pacientu Darinka Klemenc, dipl.m.s.

10.00 - 10.20 Odmor

10.20 - 11.20

Vloga medicinske sestre v urološki ambulanti in na področju funkcionalne diagnostike v urologiji Marina Grenko, dipl.m.s.

11.20 - 12.30

Zdravstvena nega pacienta z nevrogenim mehurjem in intermitentna kateterizacija pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in men. v zdr.

12.30 - 13.30

Predstavitev urološke zdravstvene nege v UKC Maribor in prikaz primera- Sindrom vijolične urinske vrečke Željka Rikić, dipl.m.s.

13.30 - 14.00

Predstavitve sponzorjev

14.00 - 15.00

Odmor za kosilo

15.00 - 16.30

Fizioterapevtska obravnava pacienta z urinsko inkontinenco , viš. pred. mag. Darija Šćepanović, viš. fiziot.

16.30 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.40

Pacient z urinsko drenažo v domačem okolju (problemi, s katerimi se soočajo pacienti in patronažne medicinske sestre) Renata Batas, dipl. m. s.

17.40 - 18.45

Bolnišnične okužbe Irena Zupančič Knavs, dipl. m. s. s specialnimi znanji obvladovanja bolnišničnih okužb

Četrtek, 5.3.2020

08.30 - 10.00

Zdravstvena nega nevrološkega pacienta z motnjami uriniranja Veronika Vidmar, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Odmor

10.20 - 11.20

Bolezni in poškodbe, ki povzročajo nevrološko motnjo delovanja spodnjih sečil, doc. dr. Metka Moharić, dr. med.

11.20 - 12.40

Urodinamske preiskave doc. dr. Metka Moharić, dr.med.

12.40 - 13.40

Vloga medicinske sestre v urodinamski ambulanti Peter Vrisk, dipl. zn.

13.40 - 14.00

Predstavitev sponzorjev

14.00 - 15.00

Odmor za kosilo

15.00 - 16.20

Predpisovanje inkontinenčnih pripomočkov Alenka Franko Hren, univ. dipl. upr. org., ZZZS

16.20 - 16.30

Odmor

16.30 - 18.00

Raziskovanje na področju zdravstvene nege mag.Tamara Štemberger Kolnik, dipl.m.s.

Torek, 2.6.2020

09.00 - 17.00

Seminarske vaje, oblikovane na podlagi samostojnega dela kandidatov (vsebine, vezane na seminarske naloge) mag. Tamara Štemberger Kolnik dipl.m.s., Majda Topler, mag. zdr. nege, Veronika Vidmar dipl.m.s. = 10 ur

Sreda, 3.6.2020

09.00 - 17.00

Seminarske vaje, oblikovane na podlagi samostojnega dela kandidatov (vsebine, vezane na seminarske naloge) Majda Topler mag.zdr.nege, Veronika Vidmar dipl.m.s., Marina Grenko dipl.m.s. = 5 ur

Pisni izpit in ustni zagovor: 5 ur

Splošne informacije

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, s podporo in sodelovanjem Združenja urologov Slovenije, organizira izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju.

Namen izobraževalnega programa je opremiti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike z znanjem:

 • zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, zapora/ retenca urina, druge tovrstne motnje).
 • urinske kateterizacije ženske in moškega,
 • izbire in predpisovanje medicinskih pripomočkov za omenjene paciente,
 • drugih znanj s tega strokovnega področja.

Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti, rehabilitacije in drugih področij zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

Program teoretičnega dela izobraževanja – 52,05 ur

Pisni izpit in ustni zagovor: 5 ur
Praktični del izobraževanja – 50 šolskih ur:

 1. učna baza – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
 2. učna baza – Univerzitetni klinični center Maribor
 3. učna baza – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 4. učna baza – Zdravilišče Dobrna

Vsebine iz praktičnega dela  izobraževanja:

 • učne delavnice – 8 ur
 • urološka specialistična ambulanta (splošni pregled urološkega pacienta, anamneza, simptomatika, diagnostika, odvzem urina za preiskave, kateterizacija ženske, kateterizacija moškega, cistoskopije, punkcije prostate s pomočjo TRUZ, ultrazvok sečil …) – 8 ur
 • urološki oddelek (zdravstvena nega pacienta z urinskimi drenažami s poudarkom na zdravstveni negi pacienta s trajnim urinskim katetrom, vstavitev katetra, menjava katetra, prebrizgavanje katetra, perfuzija mehurja, mehanično izpiranje mehurja……) – 8 ur
 • urološka operacijska (seznanitev z urološkimi operacijami, transuretralne reskcije prostate, operacija karcinoma prostate, transuretralne operacije tumorja sečnega mehurja…) – 8 ur
 • seznanitev s preiskavo – urodinamika, intermitentne kateterizacije… – 8 ur
 • seznanitev z obravnavo pacientov z urinsko inkontinenco – 8 ur
 • zaključni izpit Urološki oddelek ali urološka ambulanta) – 2 uri

Udeleženci  bodo opravili klinične vaje v zgoraj navedenih centrih glede na vsebino po dogovoru z mentorji. Pridržujemo si pravico do spremembe datumov izobraževanja v primeru potrebe po dogovoru z udeleženci izobraževanja. Klinično usposabljanje bo potekalo po dogovoru z udeleženci in kliničnimi okolji.

 

Lokacija, obseg izobraževanja in pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih: teoretično izobraževanje bo potekalo od 3. do 5.3.2020 v Termah Dobrna d.d.
Dobrna 50, 3204 Dobrna,  2. in 3. junija 2020 pa v UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Praktični del izobraževanja bo potekal po dogovoru z mentorji na predavanjih.

Izobraževanje zajema 102,20 šolskih ur, od tega 52,20 ur teoretičnih vsebin ter 50 ur praktičnega usposabljanja. Pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju: 80 % prisotnost na predavanjih, 100% prisotnost na kliničnih vajah in seminarjih; pozitivna ocena preverjanja znanja: seminarska naloga (20 %), pisni izpit (60 %), ustni izpit (20 %). Sistematizacija delovnega mesta po uspešno opravljenem izobraževanju je opredeljena v Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi pod E037013 – diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji VII/1 in pod E037030 – diplomirana babica s specialnimi znanji  VII/1.

Cena: 550 EUR z vključenim DDV vključuje izvedbo predavanj, klinična usposabljanja, okrepčilo v odmorih in gradivo. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0213-12032019 s pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijave

Prijavite se preko spletne strani Zbornice – Zveze, kot na vsa ostala izobraževanja. Prijava bo možna do popolnitve prostih mest. Hkrati pa vas prosimo, da svojo prijavo pošljete še na naslov: veronika.vidmar@ir-rs.si.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Veronika Vidmar, glej zgornji e- naslov ali Majda  Topler: majda.topler@sb-sg.si

Organizacijski odbor: Veronika Vidmar, dipl. m. s., Majda Topler, mag. zdr. nege, pred. Željka Rikić, dipl.m.s.

Predsednica strokovne sekcije:                                     Predsednica Zbornice – Zveze:
Bojana Hočevar Posavec                                              Monika Ažman