Izboljšanje kvalitete življenja pacienta z novimi načini zdravljenja motenj ritma in srčnega popuščanja

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

T 01 522 85 38 E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

25/3/2022

08:00

Lokacija

v spletnem okolju

8.00 – 8.20

Priklop udeležencev

8.20 – 8.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP: SRČNE ARITMIJE

8.30 – 8.55

Ko srce bije prepočasi Drago Satošek, dipl. zn., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

8.55 – 9.20

Ko srce bije prehitro Špela Pergar, dipl. m. s., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

9.20 – 9.45

Invazivno zdravljenje atrijske fibrilacije Hinko Urbančič, dipl. zn., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

9.45 -10.15

Razprava in odmor

II. SKLOP: NOVOSTI IN ZANIMIVOSTI PRI ZDRAVLJENJU SRČNEGA POPUŠČANJA

10.15 -10.40

Nova zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja Vesna Vovk, dipl. m. s., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

10.40 – 11.05

Okrevanje miokarda po implantaciji LVAD Simon Koletnik, dipl. zn., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

11.05 – 11.30

Obravnava bolnika po transplantaciji srca z novo odkritim srčnim popuščanjem Žiga Tomšič, dipl. zn., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

11.30 -12.00

Razprava in odmor

III. SKLOP: SPECIALNA ZNANJA S PODROČJA SRČNEGA POPUŠČANJA

12.00 – 12.30

Predstavitev izobraževalnih vsebin Renata Lošić, dipl. m. s., UKC Maribor

12.30 – 12.45

Razprava in zaključek seminarja

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 120 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-25032022, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Prijava

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 24.3.2022. Obvezno polje v prijavi je elektronski naslov udeleženca, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom vašega e- naslova se strinjate, da ga organizator uporabi v namen izobraževanja.

Prijava

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com

Programski odbor srečanja: Urška Hvala, Irena Trampuš
Organizacijski odbor srečanja: Urška Hvala in Irena Trampuš

Vljudno vabljeni!