Invazivno zdravljenje srčno-žilnih obolenj

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

31/3/2023

08:45

Lokacija

Velika predavalnica, Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola - Isola

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 8.50

Pozdravne besede Irena Trampuš, predsednica sekcije

I. SKLOP - Varnost pri interventnih koronarnih posegih Moderatorici: Anja Novak, Hermina Kastelic

8.50 - 9.10

Komunikacija pri interventnih koronarnih posegih Vanja Sabljak, dipl. m. s.

9.10 - 9.30

Kaj lahko kot zdravnik prispevam za varno in uspešno delo? dr. David Bele, dr. med.

9.30 - 9.50

Kaj lahko kot medicinska sestra prispevam za varno in uspešno delo? Katja Bratkovič, dipl. m. s.

9.50 - 10.10

Kaj lahko kot radiološki inženir prispevam k varnemu in uspešnemu delu? Sara Jamnik, dipl. inž. radiologije

10.10 - 10.30

Predstavitev kateterskega laboratorija SB Izola Irena Blažić, dipl. m. s.

10.30 - 10.40

Vprašanja in diskusija

10.40 - 11.00

Odmor, osvežitev

II. SKLOP – Priprava pacienta na invazivni poseg Moderatorici: Barbara Smogavc, Andreja Sušnik

11.00 - 11.20

Laboratorij za interventno kardiologijo UKC Maribor se predstavi Metka Mikl Zemljič, mag. z.n.

11.20 - 11.40

Priprava pacienta na invazivno srčno preiskavo Donna Erjavec, dipl. m. s.

11.40 - 12.00

Zdravstvena nega pacienta po invazivnem srčnem posegu Jana Lončarič, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

Predstavitev kateterskega laboratorija Murska Sobota

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 13.00

Odmor

III. SKLOP – Vsadne elektro-stimulacijske naprave Moderatorici: Andreja Hrovat Bukovšek, Anđa Duronjić

13.00 - 13.20

Osnove elektro stimulacije srca Peter Benedičič, dr. med.

13.20 - 13.40

Priprava pacienta na vstavitev srčnega spodbujevalnika v SB Celje Klavdija Knafelc, dipl. m. s.

13.40 - 14.00

Celostna obravnava pacienta in dokumentiranje vstavitve srčnega spodbujevalnika v SB Jesenice Anja Novak, dipl. m. s.

14.00 - 14.10

Vprašanja in diskusija

14.10 - 14.30

Odmor, osvežitev

IV. SKLOP – Katetrska vstavitev aortne zaklopke (TAVI) in invazivna diagnostika ter zdravljenje periferne arterijske bolezni Moderatorici: Urška Hvala, Irena Trampuš

14.30 - 14.50

Priprava pacienta na perkutano implantacijo aortne zaklopke v UKC Ljubljana Špela Pergar, dipl. m. s.

14.50 - 15.10

Prikaz transkateterske implantacije aortne zaklopke Miha Kralj, dipl. zn.

15.10 - 15.30

Kateterski laboratorij Kliničnega oddelka za žilne bolezni dr. Vinko Boc, dr. med., Željko Banović, dipl. zn.

15.30 - 15.50

Priprava, izvedba in opazovanje pacienta s periferno okluzivno žilno boleznijo Bojana Banović, dipl. m. s.

15.50 - 16.00

Vprašanja in diskusija

Zaključne misli seminarja

16.00

Kosilo in ogled Vinske fontane v Marezigah

Splošne informacije

Seminar bo potekal v veliki predavalnici SB Izola. Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 220 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-31032023, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave so možne najkasneje do 29. 3. 2023.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com

Vljudno vabljeni!