Intraosalni pristop

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E dmsbzt.celje@gmail.com
Datum & čas

2/10/2024

14:30

Lokacija

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

14.30 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.30

Uvod

15.30 - 16.30

Predstavitev pripomočkov za vzpostavitev intraosalne poti

16.30 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.40

Delavnica: vzpostavitev intraosalne poti pri odraslih

17.40 - 17.50

Odmor

17.50 - 18.50

Delavnica: vzpostavitev intraoslane poti pri otrocih

18.50 - 19.00

Odmor

19.00 - 19.30

Refleksija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 € brez DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do popusta in znaša 30 € brez DDV. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Prijave so na portalu Zbornice – Zveze, kamor vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu povezavo za predavanje. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na dmsbzt.celje@gmail.com.