Intraoperativni položaji pacienta in periferni živci

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

6/2/2023

16:00

Lokacija

Online

15.50 - 16.00

Registracija

16.00 - 17.15

Položaj – relacija na prostor

17.15 - 17.30

Gibanje in ustrezna lega, hipnotiki, analgetiki in relaksansi

17.30 - 18.30

Masa/površina, razporeditev tlaka

18.30 - 19.30

Periferni živec, AP, fokalna ishemija, ektopične razelektritve

19.30 - 19.45

Ginekološki položaj, hrbtni ravni položaj, posebni položaji, odstopanja

19.45 - 21.00

Razprava in sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Ob prijavi navedite e-naslov na katerega želite prejeti povezavo do izobraževanja.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.