Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

T 041 314 362 E tomaz.kavzer@gmail.com
Datum & čas

24/3/2022

08:00

Lokacija

Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, CELJE

Poglej na zemljevidu

08.00 - 09.00

Registracija udeležencev

Registracija udeležencev Moderator: Matej Mažič

09.00 - 09.20

Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti

09.20 - 09.40

Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov Vitka Vujanović, dr. med.

09.40 - 10.00

12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce Jasna Skamen, dr.med.

10.00 - 10.20

ST spojnica Jasna Skamen, dr. med.

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

ODMOR

17.40 - 18.10

Preverjanje znanja udeležencev Izpitna komisija

18.10 – 18.30

EKG – primeri dobre prakse Matej Mažič, dipl.zn.

18.45 - 19.00

Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil Matej Mažič, dipl.zn., Tomaž Kavzer, dipl.zn.

19.00

Zaključek strokovnega srečanja

Strokovno srečanje poteka v obliki predavanj in delavnic.

Strokovno srečanje poteka v obliki predavanj in delavnic.

Strokovno srečanje poteka v obliki predavanj in delavnic.

Preverjanje znanja je teoretično.

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Program seminarja je vpisan v register strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2021-0530-0530 in priznala udeležencem 10 licenčnih točk za udeležbo na delavnici.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet zbornik predavanj v mapi seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219-15112018. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Prijava

Nujna je prijava na seminar. Od leta 2013 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena možnost e-prijave. E–prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno– vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce.
Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski (tomaz.kavzer@gmail.com) ali običajni pošti na naslov:
Zdravstveni dom Laško, Reševalna postaja
Tomaž KAVZER,
Kidričeva ulica 5b
3270 Laško

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Splošne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/314 362 ali e-pošti tomaz.kavzer@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.
Število udeležencev je omejeno na največ 40, zato si še pravočasno zagotovite mesto.