Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

T 041 314 362 E ekg@sekcija-resevalci.si
Datum & čas

4/4/2024

08:00

Lokacija

Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

UVODNI SKLOP : Teoretične osnove EKG zapisa Moderator: Matej Mažič

9.00 - 9.20

Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Robert Sabol, dipl. ZN

9.20 - 9.40

Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov Vitka Vujanović, dr. med.

9.40 - 10.00

12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce Kaja Pevcin, dr. med.

10.00 - 10.20

ST spojnica Kaja Pevcin, dr. med.

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

Odmor

I. SKLOP – Učne delavnice: prepoznavanje aritmij, akutni koronarni sindrom

13.00 - 14.00

Odmor za kosilo

17.40 - 18.10

Preverjanje znanja udeležencev Izpitna komisija

18.10 - 18.30

EKG – primeri dobre prakse Matej Mažič, dipl. zn

18.45 - 19.00

Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil Matej Mažič, dipl. zn., Tomaž Kavzer, dipl. zn.

19.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Program seminarja je vpisan v register strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2023 – 1006 – 1006 in priznala udeležencem 10 licenčnih točk za udeležbo na delavnici.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). V kotizacijo je vštet zbornik predavanj v mapi seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze
02015-0258761480, sklic na številko 00 0219-04042024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Na seminar se lahko prijavite tudi po e-pošti ekg@sekcija-resevalci.si  ali običajni pošti na naslov:
Zdravstveni dom Laško
Tomaž KAVZER,
Kidričeva ulica 5b
3270 Laško
Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/314 362 ali e-pošti ekg@sekcija-resevalci.si

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.
Število udeležencev je omejeno na največ 40, zato si še pravočasno zagotovite mesto.