Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego 5.del: Bolečina pri rakavih bolnikih in v paliativni oskrbi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

21/4/2021

08:30

Lokacija

preko videokonference Google Meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

UVOD

09.10 – 09.30

Vloga patronažne MS pri obravnavi bolečine mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

09.30 – 09.50

Obravnava oskrbovanca z bolečino v socialno varstvenem zavodu Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s., Socialno varstveni zavod Dom Tisje, Silva Dremelj, dipl.m.s., Socialno varstveni zavod Dom Tisje

09.50 – 10.10

Dejavniki zdravja in bolezni Iva svilenković, univ.dipl.soc.

10.10 – 10.55

Paliativna oskrba Urška Lunder, dr. med., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

10.55 – 11.05

Sponzorsko predavanje

11.05– 11.15

ODMOR

11.15 – 11.25

Sponzorsko predavanje

11.25 – 12.10

Zdravljenje bolečine pri rakavih bolnikih in pri bolnikih v paliativni oskrbi prim. mag. Slavica Lahajnar Čavlovič, dr.med, OI Ljubljana

12.10 – 12.30

Celostna obravnava bolnika s kronično bolečino Mojca Bogović, dipl.m.s. OI Ljubljana

12.30 – 13.15

Čuječnost in bolečina Tjaša Šubic, dr. med.

13:15 – 13.30

Razprava

13.30 -13.45

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi 1. dan pred dogodkom.

Prosimo vas, da pri registraciji preverite in pravilno navedete vaš e-poštni naslov kamor vam bomo posredovali dostop do videokonferenčne dvorane.

Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si

V primeru, da povezave ne prejmete oz. boste imeli težave z dostopom prosimo to sporočite preko e- pošte: anton.justin@gmail.com

Prijava

Prijave izključno preko  e – prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar – Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego 5.del: Bolečina pri rakavih bolnikih in v paliativni oskrbi

 Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com

Strokovni odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin
Organizacijski odbor: Anton Justin, Vesna Svilenković

Vljudno vabljeni!
Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege