Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego 4.del, nadzor analgezije in podpora bolniku

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

17/3/2021

08:30

Lokacija

preko videokonference Google Meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

UVOD

09.10 – 09.30

Družbeni vidiki bolečine Iva Svilenković, univ. dipl. soc.

09.30 – 10.00

Bolečina in etika Marina Velepič, viš.med.ses.

10.00 – 10.20

Psihološka podpora bolniku z bolečino Andreja Mlinarič, univ. dipl. klin. psih, UKCL

10.20 – 10.40

Program obvladovanja kronične bolečine Helena Jamnik, dr. med., URI Soča

10.40 – 10.50

Sponzorsko predavanje

10.50 – 11.00

ODMOR

11.00 – 11.10

Sponzorsko predavanje

11.10 – 11.35

Spremljanje bolnika z opioidno analgezijo Jana Šubic, dipl. m. s., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

11.35 – 11.55

Nadzor bolnika s področnimi tehnikami analgezije Lucija Bahč, dipl. m. s., SB SG

11.55 – 12.15

Nadzor bolnika z epiduralno analgezijo Tjaša Korelič, mag. zdr. nege, UKC Mb

12.15 – 12.45

Zdravljenje bolečine s trajno podkožno infuzijo Sonja Trobec dipl. m. s., UKCL

12:45 - 13:05

Izkušnja bolnika z bolečino Vesna Jakomin Jeraj, dipl. m. s.

13:05 – 13.30

Razprava

13.30 -13.45

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne infomracije

Kotizacija za strokovni seminar z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 020150258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi 1. dan pred dogodkom.

Prosimo vas, da pri registraciji preverite in pravilno navedete vaš e-poštni naslov kamor vam bomo posredovali dostop do videokonferenčne dvorane. Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si.

V primeru , da povezave ne prejmete oz. boste imeli težave z dostopom prosimo to sporočite preko e- pošte: anton.justin@gmail.com.

Prijava

Prijave izključno preko e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar – Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego 4.del, nadzor analgezije in podpora bolniku.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana):
Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava):

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com

Strokovni odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin

Organizacijski odbor: Anton Justin, Vesna Svilenković

Vljudno vabljeni!
Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege