Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego 3. del: Zdravljenje bolečine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040/473910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

10/2/2021

08:30

Lokacija

E-izobraževanje: preko videokonference Google Meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

UVOD

09.10 – 09.35

Farmakološko zdravljenje akutne bolečine Doc. dr. Neli Vintar, dr. med., UKCL

09.35 – 10.05

Farmakološko zdravljenje kronične in kronične maligne bolečine Nenad Živkovič, dr. med., UKC Mb

10.05 – 10.25

Zdravljenje bolečine pri otrocih Jelena Berger, dr.med. UKCL

10.25– 10.55

Zdravljenje bolečine pri novorojenčku Doc. dr. Petja Fister, dr.med.

10.55 – 11.15

Posebnosti lajšanja bolečine pri starostniku Robert Erat, dr. med. UKCL

11.15 - 11.30

ODMOR

11.30 – 11.40

Sponzorsko predavanje

11.40 – 11.50

Sponzorsko predavanje

11.50 – 12.15

Ocena bolečine pri starostniku Robert Horvat, dipl. zn., SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

12.15 – 12.35

Nefarmakološki načini lajšanja bolečine Anton Justin, mag. zdr. nege, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

12.35 – 13.05

Spremljanje bolečine v enoti intenzivne ter Jernej Mori, dipl. zn. UKC Mb

13.05 – 13.20

Manjša bolečina – večji uspeh pri rehabilitaciji bolnika Suzana Zakrajšek, dipl. delovna terapevtka, UKCL, Brigita Hrovatin, dipl. fizioterapevtka, UKCL

13.20 - 13.40

Razprava

13.40 – 13.50

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 020150258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi 1. dan pred dogodkom. Prosimo vas, da pri registraciji preverite in pravilno navedete vaš e-poštni naslov kamor vam bomo posredovali dostop do videokonferenčne dvorane. Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si

V primeru , da povezave ne prejmete oz. boste imeli težave z dostopom prosimo to sporočite preko e- pošte: anton.justin@gmail.com

Prijava

Prijave izključno preko e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar – Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego, 2.del: Obvladovanje bolečine pri otroku.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana): http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g=0BE8FB6A-E0FE-42E6-A1C5-D395BC3F271D&t=63769
Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava): http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0BE8FB6A-E0FE-42E6-A1C5-D395BC3F271D&t=63769

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com

Strokovni odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin
Organizacijski odbor: Anton Justin, Vesna Svilenković

Vljudno vabljeni!
Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege