Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego, 2. del: Obvladovanje bolečine pri otroku in mladostniku

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040/473910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

28/1/2021

08:30

Lokacija

E-izobraževanje: preko videokonference Google Meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.010

Atravmatska obravnava otroka in mladostnika Majda Oštir, mag. zdrav. nege, Pediatrična klinika Ljubljana, UKC

09.50 – 10.10

Pravice otrok v bolnišnici Sonja Kovač, viš.med.ses.,univ.dipl. org., UKCL

10.10 – 10.30

Bolečina pri novorojenčku - ocena bolečine s kliničnimi orodji Janja Gržinić, mag. zdrav. nege, Pediatrična klinika Ljubljana, UKCL

10.30 – 10.50

Prepoznava in ocena bolečine pri otroku in mladostniku – bolečinske lestvice Ana Gianini, mag. zdrav. nege, Pediatrična klinika Ljubljana, UKC

10.50 – 11.00

Sponzorsko predavanje

11.00 – 11.15

ODMOR

11.15 – 11.25

Sponzorsko predavanje

11.25 – 11.45

Bolečina pri otroku z rakom Asist. dr. Simona Avčin, dr. med., Pediatrična klinika Ljubljana, UKCL

11:45 - 12:05

Bolečina pri otrocih s posebnimi potrebami Judita Kolenc, viš.med.ses., univ.dipl.org., Pediatrična klinika Ljubljana, UKCL

12:05 - 12:25

Posebnosti zaznavanja in obravnave bolečine pri novorojenčkih Prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med., Pediatrična klinika, UKCL

12:25 - 12:45

Kognitivno vedenjske tehnike pri pripravi otrok na boleče posege Katarina Uršič, mag. psih., Pediatrična klinika Ljubljana, UKCL

12.45 – 13.05

Bolečina pri otroku v paliativni oskrbi Doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med., Pediatrična klinika Ljubljana, UKCL

13.05 – 13.25

Razprava

13.25 -13.45

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 020150258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi dan pred dogodkom. Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si.

V primeru, da povezave ne prejmete oz. boste imeli težave z dostopom prosimo to sporočite preko e- pošte: anton.justin@gmail.com

Prijava

Prijave izključno preko e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar – Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego, 2.del: Obvladovanje bolečine pri otroku

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.
Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana): http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g=0BE8FB6A-E0FE-42E6-A1C5-D395BC3F271D&t=63768
Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava): http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0BE8FB6A-E0FE-42E6-A1C5-D395BC3F271D&t=63768

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com

Strokovni odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin, Anita Štih, Janja Gržinić
Organizacijski odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin, Janja Gržinić

Vljudno vabljeni