Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego, 1.del z mednarodno udeležbo

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040 473 910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

12/12/2020

08:30

Lokacija

preko videokonference Google Meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.05

UVOD

09.05 – 09.25

Mehanizmi nastanka bolečine prim. dr. Gorazd Požlep, dr. med., UKCL

09.25 – 09.45

Prepoznava in ocena bolečine Vesna Svilenković, dipl. m. s., UKCL

09.45 – 10.05

Prepoznavanje bolečine pri gluhih in naglušnih pacientih Tanja Giuliatti Davinić

10.05 – 10.25

Ocena bolečine pri bolniku z duševno motnjo Barbara Možgan, viš. med. ses., UPKL

10.25 – 10.30

Sponzorsko predavanje

10.30 – 10.35

Sponzorsko predavanje

10.35 – 10.50

ODMOR

10.50 – 10.55

Sponzorsko predavanje

10.55 – 11.00

Sponzorsko predavanje

11.00 – 11.20

Psihološka podpora bolniku z bolečino Andreja Mlinarič spec. klin. psih., UKCL

11:20 - 11:40

Izobraževanje in bolečina – priložnosti Patricija Kobilšek, viš. med. ses., Srednja zdravstvena šola Ljubljana

11:40 - 12:00

Program obvladovanja kronične bolečine Helena Jamnik, dr. med., URI Soča

12:00 - 12:20

Koja je uloga medicinske sestre u blokadi perifernih živaca - analgeziji budućnosti u ortopediji Marica Jerleković, magistra sestrinstva, Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC Sestre milosrdnice, Kristian Civka prvostupnik sestrinstva, JIL kardiokirurških i vaskularnih bolesnika, KBC Zagreb (Hrvaška)

12.20 – 13.10

ZAKLJUČNO PREDAVANJE

Nurses role in pain management - United states of America Jackie Rowles MBA, CRNA, ANP-BC, FAAN (USA)

13.10 -13.20

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 020150258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet.

Prijava

Prijave izključno preko e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar – Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno nego, 1.del z mednarodno udeležbo

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana): http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g=0BE8FB6A-E0FE-42E6-A1C5-D395BC3F271D&t=63582

Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava): http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0BE8FB6A-E0FE-42E6-A1C5-D395BC3F271D&t=63582

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com.

Strokovni odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin, Zorica Kardoš
Organizacijski odbor: Anton Justin, Zorica Kardoš, Vesna Svilenković

Vljudno vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege