Inovativne metode poučevanja in učenja na področju kliničnega usposabljanja za zdravstveno nego

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in izobraževanju

T 051394363 E kaucic@siol.net
Datum & čas

23/11/2022

17:00

Lokacija

On-line

17.00 - 17.05

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17.05 - 18.00

Inovativne metode poučevanja in učenja na področju kliničnega usposabljanja za zdravstveno nego izr. prof. dr. Sabina Ličen, Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem

18.00 - 18.30

Razprava

18.30

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Na srečanju bo visokošolska učiteljica, izr. prof. dr. Sabina Ličen predstavila inovativne metode poučevanja in učenja na področju kliničnega usposabljanja za zdravstveno nego. Predstavila bo primer dobre prakse iz tujine.
Dr. Sabina Ličen je raziskovalka in izredna profesorica za področje zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s preučevanjem neenakosti v zdravju, transkulturno zdravstveno nego in globalnim zdravjem, profesionalnimi kompetencami zaposlenih v zdravstveni negi in rabo inovativnih metod v izobraževanju za zdravstveno nego. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij ter sodeluje pri številnih domačih in evropskih projektih.

Na strokovno srečanje se je potrebno prijaviti preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze. Število mest je omejeno na 80. Kotizacije ni. Povezavo do srečanja boste prejeli po e-pošti.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Programsko organizacijski odbor:
Lucija Matić, mag. Barbara Kegl, dr. Boris Miha Kaučič

Vljudno vabljeni,

Predsednik sekcije
doc. dr. Boris Miha Kaučič