Inovativna učna okolja in pristopi motiviranja dijakov in študentov zdravstvene nege

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E kaucic@siol.net
Datum & čas

1/7/2022

08:30

Lokacija

v predavalnici A, na Visoki zdravstveni šoli v Celju, Mariborska cesta 7, Celje.

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev (avla, I. nadstropje)

09.00 - 09.05

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik sekcije

09.00 - 10.30

Na dijaka/študenta osredinjeno učenje Predavanje / Delavnica

Globinski pristop k učenju

Notranja in zunanja motivacija.

10.30 - 10.50

Odmor

10.50 - 12.20

Prvine pozitivne motivacije dijakov in študentov – kako motivirati nove generacije dijakov in študentov. Predavanje / Delavnica

12.20 - 13.00

Kosilo (organizirano in vključeno v kotizacijo)

13.00 - 14.30

Taksonomija učnih ciljev (spoznavni, čustveni in psihomotorični cilji).

Vzgoja in profesionalna etika.

14.30 - 14.45

Odmor

14.45 - 15.30

Vrste vprašanj in kakovostna povratna informacija. Predavanje / Delavnica

15.30 - 16.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Cilji usposabljanja
Udeleženci:

  • razumejo proces v dijaka/študenta osredinjeno učenje in poučevanje,
  • razumejo pomen zunanje in notranje motivacije pri dijakih in študentih,
  • znajo uporabiti pristope za motiviranje z besedno in nebesedno komunikacijo,
  • znajo uporabiti taksonomijo učnih ciljev (Bloom) za oblikovanje vprašanj,
  • razumejo spoznavne, čustvene in psihomotorične cilje,
  • razumejo vzgojni vidik učnega procesa in vplivanje na profesionalno etiko,
  • poznajo strategije postavljanja vprašanj in
  • znajo podati ustrezno povratno informacijo na prejete odgovore

Predstavitev izvajalke
Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, poučuje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, na Univerzi v Ljubljani in sodeluje s Centrom za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL, kjer poučuje visokošolsko didaktiko. Izvedla je številne seminarje in delavnice s področja komunikacije, motivacije, metod poučevanja in multimedijskega izobraževanja za učitelje vseh stopenj in različne druge strokovnjake. Poleg navedenih pedagoških vsebin se ukvarja tudi s psihološko pomočjo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo kot avtorica razvija in izvaja usposabljanja. Napisala je več strokovnih člankov in je soavtorica dveh knjig Predavanje kot komunikacija in Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih.

Učna delavnica je namenjena visokošolskim učiteljem, sodelavcem, učiteljem zdravstvene nege in kliničnim mentorjem v učnih zavodih.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša: za člane Zbornice- Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 95€ in za nečlane 190€.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0203-01072022, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju.
V kotizacijo je vključena udeležba na delavnici, gradivo, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

Število mest na delavnici je omejeno. Na delavnico se je možno prijaviti do 24. 6. 2022, preko portala Zbornice-Zveze https://register-clani.zbornica-zveza.si/Clani/Logout.aspx.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: kaucic@siol.net (Boris Miha Kaučič) ali barbara.kegl@um.si (mag. Barbara Kegl)

Vljudno vabljeni,Predsednik sekcije
doc. dr. Boris Miha Kaučič