II. FORUM MedTech Slovenija: Dostopna in enakovredna obravnava uporabnika zdravstvenih storitev; Digitalizacija kot učinkovito orodje za enakovredno in učinkovito obravnavo

Organizator

GZS Zbornica MedTech Slovenija

E medtechslovenija@gzs.si
Datum & čas

28/9/2023

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Slovensko zdravniško društvo, DOMUS MEDICA, Dunajska c. 162, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 28.9.2023

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 10.00

Otvoritev foruma MedTech Slovenija mag. Mojca Šimnic Šolinc, predsednica GZS Zbornice MedTech Slovenija; Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS; Boštjan Kersnič, podpredsednik ZZS; Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS

10.00 - 11.00

Povzetek doprinosov po zaključku 1. FORUMA MedTech Slovenija k ureditvi posameznih področij. Petra Zoellner, MedTech Europe, Industrial Policies Director IVDR-MDR; prim. mag. DORJAN MARUŠIČ dr. med., spec. int. med., dipl. Ing. , samostojni svetovalec in strokovnjak s področja zdravstvenega sistema

11.00 - 11.30

Odmor za kavo

11.30 - 13.30

Doprinos registra k obravnavi sladkornega bolnika Simon Verdonck, Market Access Senior Consultant Europe & Asia Pacific Alira Health

Uvod v tematiko s pregledom ekonomskega vidika obravnave sladkorne bolezni ter primeri dobrih praks digitalizacije podatkov – iz Slovenije in tujine. Dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta; Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke, Direkcija ZZZS; Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj, ZZZS; Iztok Štotl, dr. med., predsednik Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) Informatika v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje; Dr. Scott G. Cunningham, soustanovitelj, direktor in glavni tehnični direktor pri MyWay Digital Health ter višji predavatelj na Univerzi v Dundeeju

13.30 - 14.30

Kosilo

14.30 - 15.30

Okrogla miza Moderatorka okrogle mize: Maruša Krkoč

Kako lahko z digitalizacijo in registri povečamo stroškovno učinkovitost oskrbe in kakovosti oskrbe sladkorne bolezni? Govorci: Andrej Janež, dr. med., profesor interne medicine in predstojnik Klinike za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana; Robert Gratton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije; Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke, Direkcija ZZZS; Iztok Štotl, dr. med., predsednik Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) Informatika v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje; Andrej Plesničar, dr. med., ZZZS

Ali lahko modele dobrih praks registrov iz tujine uporabimo za izboljšanje dela?

Nam digitalizacija ponuja možnost, da se lahko naučimo več o sami bolezni?

To je le nekaj vprašanj, ki jih bomo odprli na okrogli mizi, ki bo v središče razprave postavila oskrbo sladkornega bolnika v dobi digitalizacije. S sogovorniki iz različnih strokovnih področij bomo ugotavljali, kako lahko orodja, kot so registri, ter digitalna povezljivost podatkov prispevajo k spremljanju in dodatnem izboljšanju obravnave sladkorne bolezni ter obenem omogočajo identifikacijo dodatnih izzivov na področju te bolezni.

Petek, 29.9.2023

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 11.00

Doprinos digitalizacije k obravnavi kronične rane in njenemu preprečevanju Simon Verdonck, Market Access Senior Consultant Europe & Asia Pacific Alira Health Dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta; Dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta; Michael Clark, komercialni direktor velškega inovacijskega središča, specializiranega za obravnavo ran Welsh Wound Innovation Centre; Julijan Stropnik, mag. lab. biomed., vodja strokovne delovne skupine za vigilanco, Zbornica MedTech Slovenija; prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica; Nataša Čermelj, DORS; Dr. Marjeta Logar Čuček, sekcija medicinskih sester v managementu

Uvod v tematiko s predstavitvijo in vlogo društva DORS ter njegove vloge na področju preventive oziroma preprečevanja preležanin (RZP/PZP) ter oskrbe ran. Spoznali bomo, kakšne so evropske smernice na tem področju ter kako uspešno jih lansiramo v slovensko prakso, ter zaključili s pregledom ekonomskega vidika obravnave bolnika s kronično rano ter vpogledom v težave, s katerimi se soočajo bolniki s kronično rano.

11.00 - 11.30

Odmor za kavo

11.30 - 13.30

Okrogla miza Moderatorka okrogle mize: Melita Grumerec

Kakšne so pasti trenutnega financiranja materialov za oskrbo ran na primarnem nivoju? Govorci okrogle mize: prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica; Tadeja Krišelj, dipl. m. s./ RN, ET, univ. dipl. org/ BscOrg; Dr. Igor Frangež; Andrej Plesničar, dr. med., ZZZS; Dr. Zdenka Tičar, Ministrstvo za Zdravje

Kakšne možnosti za izboljšavo oskrbe kronične rane ter kako lahko sredstva namenjena oskrbi ran zagotovimo tako, da bo bolnik res dobil učinkovito zdravljenje?

Kako dobro je urejeno področje preventive oziroma preprečevanja preležanin (RZP/PZP)?

To je nekaj izhodišč, ki v središče okrogle mize postavljamo bolnika z rano ter težave, s katerimi se pogosto sooča. Gostje nam bodo postregli z razmišljanji, kje vidijo načine, da bolnik s kronično rano pride do ustrezne obloge, v primeru, da mu jo osebni zdravnik ali patronažna sestra ne zagotovita. Pogovarjali se bomo tudi o možnosti vzpostavitve registra ran ter obravnavali vprašanje, kako bi z digitalizacijo na tem področju lahko izboljšali pregled in spremljanje bolnikov z rano in s tem tudi bolj kakovostno oskrbo.
Skupaj z govorci bomo poiskali rešitve, kako lahko bolje uredimo to področje in na kakšen način nam pri tem lahko pomagajo različna orodja, vključno s konceptom na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave.

13.30 - 14.30

Kosilo in mreženje