Hranilne stome

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

15/4/2020

00:00

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

14.45 - 15.00

Registracija

15.00-15.30

Gastrostoma- načini vstavitve gastrostome – hranjenje - oskrba gastrostome - zapleti Marjeta Blaj

15.30-16.00

Jejunostoma- načini vstavitve - hranjenje- oskrba jejunostome - zapleti

16.00-17.00

Zdravstvena nega pacienta z gastrostomo/ jejunostomo

17.30-18.00

Načini in posebnosti enteralnega hranjenja

18.00-19.00

Aplikacija zdravil po gastrostomi/jejunostom

19.00-19.30

Edukacija pacienta in svojcev

19.30 - 20.00

Razprava

20.00

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomica