Holistična in k pacientu usmerjena oskrba

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v izobraževanju

E kaucic@siol.net
Datum & čas

26/1/2023

17:00

Lokacija

Online izobraževanje

Na srečanju bo visokošolska učiteljica, izr. prof. dr. Bojana Filej predstavila pomen holistične in k pacientu usmerjene oskrbe. Spregovorila bo o razlikah med celostno in holistično obravnavo pacientov.

17.00 - 17.15

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17.15 - 18.30

Holistična in k pacientu usmerjena oskrba izr. prof. dr. Bojana Filej, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju in Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

18.30 - 19.00

Razprava

19.00

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Dr. Bojana Filej je izredna profesorica za področje zdravstvene nege. Svojo profesionalno pot je začela v Zdravstvenem domu Maribor kot patronažna medicinska sestra, predstojnica enote, vodja službe za zdravstveno nego bolnikov na domu ter pomočnica glavnega direktorja za zdravstveno nego. Bila je vodja Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego, podpredsednica ter predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Leta 2005 se je zaposlila na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, nato pa na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, kjer je bila dekanica. Trenutno je vključena v pedagoški proces na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju in na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, kjer sodeluje pri magistrskem in doktorskem študijskem programu. Sodelovala je v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih: Potrebe ljudi po zdravstveni negi, Learning Materials on Nursing – LEMON, Telenursing, Telenurse, TelenurseID, Nursing Informatic Computer Aided Education – NICE, ODIN, Količina in kakovost v zdravstveni negi, Multicultural Care in European Intensive Care Units (MICE-ICU), Competence of the use of research knowledge in nursing – CompRU, Quality mentorship for developing competent nursing students – QualMent, Digital Education in Nursing – DEN. Je glavna in odgovorna urednica Revije za zdravstvene vede. Deluje kot strokovnjakinja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Število mest je omejeno na 80. Kotizacije ni. Povezavo do srečanja boste prejeli po e-pošti.
Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

V primeru, da se prijavljena oseba pravočasno ne odjavi (najkasneje do 20. 1. 2023) ali se ne udeleži srečanja na daljavo, se obračuna kotizacija skladno s cenikom Zbornice – Zveze.

 

Programsko organizacijski odbor
dr. Boris Miha Kaučič, mag. Barbara Kegl, Tanja Gašperlin

Vljudno vabljeni!

Predsednik sekcije
doc. dr. Boris Miha Kaučič

Pri udeležbi na daljavo je potrebno upoštevati spodnjo infografiko: