Hipnoza in pot do ravnovesja

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

11/4/2024

15:00

Lokacija

DMSBZT Celje, Kidričeva 25, 3000 Celje, 3. nadstropje

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.30

Uvod

15.30 - 16.00

Kaj je hipnoza

16.00 - 16.40

Zavedni in nezavedni um

16.40 - 16.50

Kaj ni hipnoza

16.55 - 17.30

Struktura hipnoze, Priprava na hipnozo, Vzpostavitev (indukcija) in poglabljanje transa

17.30 - 17.50

Sugestija, Zaključni del hipnoze, Izzivi za v naprej

17.50 - 18.00

Praktična izvedba skupinske hipnoze

18.00 - 19.00

Razprava

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 20 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Omejeno število prijav na 25 udeležencev.
Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Odpoved prijave
na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi boste prejeli potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije se obrnite na: info@dmsbzt-celje.si