Hemodinamski monitoring

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040473910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

4/12/2019

08:30

Lokacija

Zbornica - Zveza, ob železnici 30a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.30 - 08.50

Registracija udeležencev,

08.50 - 09.00

Uvod

09.00 - 09.20

Predstavitev osnovnega neinvazivnega monitoringa, Tanja Podlipnik, dipl. m.s.

09.20 - 09.40

Nadzor nad arterijskim krvnim pritiskom, Pajo Bučić, dipl. zn.

09.40 - 10.00

Merjenje in spremljanje intraabdominalnega pritiska, Svetlana Vučkovac, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Nadzor nad kapnometrijo, Anton Justin, dipl. zn.

10.20 - 10.40

Nadzor nad meritvami s pomočjo Swanz ganzovega katetra, Darja Podsedenšek, dipl. m. s., Barbara Smrke, dipl. m. s.

10.40 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.40

Kaj je hemodinamski monitoring,

11.40 - 12.10

Hemodinamske spremenljivke, Dragoslav Leković, dr. med.

12.10 - 12.30

Neinvazivni in invazivni hemodinamski monitoring, Goranka Beguš, dipl. m. s.

12.30 - 12.50

Pristopi in aparature za izvajanje hemodinamskega monitoringa, Andrej Trobec, dipl. zn.

12.50 - 13.10

Vloga MS pri hemodinamskem monitoringu, Valerija Svilar, dipl. m. s.

13.10 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.00

DELAVNICE, Delavnice potekajo po 20 minut, udeleženci se udeležijo vseh delavnic.

Več informacij

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

Zbornica - Zveza, ob železnici 30a, Ljubljana


T 040473910 E anton.justin@gmail.com

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze.

NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št: 02015-0258761480,

sklic na številko 00 0204 – 04122018.

s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.

V kotizacijo so vključeni: predstavitveni zbornik, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »HEMODINAMSKI MONITORING«.
Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.
Članska prijava na izbrani termin:

http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g

Splošna prijava na izbrani termin:

http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0…

Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, telefon: 040473910, e-naslov: anton.justin@gmail.com

Organizacijski odbor:
Anton Justin, Rudi Kočevar

Strokovni odbor:
Rudi Kočevar, Anton Justin

Vljudno vabljeni!
Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije