Hemodinamski monitoring

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 051 369 701 E sekcija.anestezija1@gmail.com
Datum & čas

21/5/2024

08:30

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 8.50

Registracija udeležencev

8.50 - 9.00

Uvod

9.00 - 9.30

Kaj je hemodinamski monitoring Sergej Godec, dr. med.

9.30 - 9.50

Neinvazivni in invazivni hemodinamski monitoring Goranka Beguš, dipl. m. s.

9.50 - 10.10

Pristopi in aparature za izvajanje hemodinamskega monitoringa Andrej Trobec, dipl. zn.

10.10 - 10.40

Hemodinamske spremenljivke Dragoslav Leković, dr. med.

10.40 - 11.00

Nadzor nad arterijskim krvnim pritiskom Pajo Bučić, dipl. zn.

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.50

Merjenje in spremljanje intraabdominalnega tlaka Svetlana Vučkovac, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Nadzor nad kapnometrijo Nataša Lovrenčič, dipl. m. s., Tjaša Korelič, dipl. m. s.

12.10 - 12.30

Nadzor nad meritvami s pomočjo Swanz-Ganz katetra Darja Podsedenšek, dipl. m. s., Barbara Smrke, dipl. m. s.

12.30 - 12.50

Vloga medicinske sestre pri hemodinamskem monitoringu Valerija Svilar, dipl. m. s.

12.50 - 13.40

Kosilo

13.40 - 15.00

DELAVNICE Delavnice potekajo po 20 minut, udeleženci se udeležijo vseh delavnic.

PICCO

IAP, IMP

HEMOSPHERE (SWAN GANZ), FLOTRAC

KAPNOMETRIJA

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 220 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 21052024 s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: predstavitveno gradivo, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na sekcija.anestezija1@gmail.com