Hemodinamski monitoring

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040/473910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

19/5/2021

00:08

Lokacija

preko aplikacije Google meet

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

UVOD

09.10 – 09.40

Osnove hemodinamike in termniologija Jure Fluher, dr. med., UKC Maribor

09.40 – 10.10

Osnove neinvazivnega monitoringa in ZN pacienta z neinvazivnim monitoringom Tanja Podlipnik, dipl.ms, Klinika Golnik

10.10 – 10.40

Razlike med invazivnim in neinvazivnim monitoringom Goranka Beguš, dipl. m. s., UKC Ljubljana

10.40 – 11.10

Monitoring in nadzor arterijskega krvnega tlaka Anton Justin, mag.zdr.nege

11.10 – 11.40

Izvajanje hemodinamskega PiCCO monitroinga- vloga MS Radmila Gagić, dipl. m. s., UKC Maribor

11.40 – 12.00

Spremljanje tkivne oksigenacije z NIRS monitoringom- kaj je drugače kot saturacija? Pro et contra Tjaša Korelič, mag.zdr.nege., UKC Maribor

12.00 – 12.10

Sponzorsko predavanje

12.10 – 12.20

ODMOR

12.20 – 12.40

Upravljanje z intraaortno balonsko črpalko Zvonko Lenart, dipl. zn., ECCP, UKC Maribor

12.40 – 13.00

ICP in CPP monitoring- kako spremljamo parametre? Nejc Krašovec, mag.zdr.nege., UKC Maribor

13:00 - 13:20

Kdaj je alarm na monitorju razlog za ukrepanje? Anton Justin, mag.zdr.nege., Klinika Golnik, Matic Jerman, dipl. zn., Klinika Golnik

13.20 – 13.40

Razprava

13.40– 14.00

Sklepne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar z DDV znaša 90 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 45€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev ni omejeno.

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi dan pred dogodkom.

Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si

V primeru, da povezave ne prejmete oz. boste imeli težave z dostopom prosimo to sporočite preko e- pošte: anton.justin@gmail.com

Prijava

Prijave izključno preko  e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strokovni seminar –  Hemodinamski monitoring

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana):
Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava):

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com

Strokovni odbor: Anton Justin, Jernej Mori, Rudi Kočevar
Organizacijski odbor: Jernej Mori,Rudi Kočevar, Anton Justin

Vljudno vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege