Hematologija in SARS-CoV-2 (Covid 19)

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E bostjanjovan@gmail.com
Datum & čas

16/4/2021

07:00

Lokacija

preko platforme GoToWebinar

07.00 – 07.45

Vklop udeležencev izobraževanja

07.45 – 08.00

Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s pozdravnim nagovorom Boštjan Jovan, dipl. zn.

08.00 – 08.30

Dejstva o bolezni SARS-CoV-2 (Covid 19), ki jih mora poznati vsak zdravstveni delavec dr. Polona Novak, dr. med.

08.30 – 09.00

Osebna varovalna oprema in priporočila zdravstvenih delavcev na oddelku, v sivi in rdeči coni Jasmina Pidić, dipl. m. s.

09.00 – 09.30

Pomen pravilno odvzetih kužnin pri diagnostiki bolezni SARS-CoV-2 (Covid 19) Tinkara Mörec, dipl. m. s.

09.28 – 09.30

Satelitski simpozij BD

09.30 – 10.00

Vloga vitamina D v času epidemije SARS-CoV-2 (Covid 19) Prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med

10.00 – 10.30

Pregled bolnikov in osebja testiranih na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (Covid 19) na Kliničnem oddelku za hematologijo Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.

10.30 – 11.00

Cepljenje proti SARS-CoV-2 (Covid 19) Doc.dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

11.00 – 11.10

Simpozij Novo Nordisk

11.10 – 11.20

Presenečenje

11.20 – 12.30

Odmor in kosilo

12.30 – 13.00

Pomen telesne aktivnosti za preprečevanje okužb Nejc Sirše, dipl. z. n.

13.00 – 13.30

Psihična stabilnost v času izolacije Nina Merklin Erjavec, univ. dipl. psih.

13.30 – 14.00

Zdravstvena nega SARS-CoV-2 (Covid 19) pozitivnega bolnika v enoti intenzivne terapije Petra Majcen, dipl. m. s.

13.58 – 14:00

Satelitski simpozij Medias Iternational

14.00 – 14.30

Prehrana bolnikov s SARS-CoV-2 (Covid 19) Božič Košir Tajda, dr. med

14.30 – 14.40

Simpozij ABBOT Klemen Schara, klinični diet.

14.30 – 15.00

Simpozij Takeda: Obravnava Gaucherjevih bolnikov v času epidemije SARS- CoV-2 (Covid 19) Branka Založnik dipl. m. s.

15.00 – 15.30

EBMT priporočila za transplantacijske enote, donorje in prejemnike hemopoetskih celic Polona Frelih Klanšček, dipl. m. s., Metka Mlekuž, dipl. m. s

Splošne informacije

Kotizacija:
Kotizacije NI!

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Prijave

V kolikor boste osebe prijavljali v delovnih organizacijah, vas naprošam, da za vsako osebo posebej navedete njihovo osebno e-pošto, da bomo lahko poslali spletno povezavo do izobraževanja.

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije

Boštjan Jovan
e-pošta:  bostjanjovan@gmail.com