Hematologija in hematologiji sorodne teme

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E bostjanjovan@gmail.com
Datum & čas

14/4/2023

15:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek

Poglej na zemljevidu

Petek, 14.4.2023

15.00 - 15.50

Registracija, prigrizek in ogled razstavljavcev

15.50 - 16.00

Otvoritev strokovnega izobraževanja Boštjan Jovan, predsednik sekcije MS in ZT v hematologiji

16.00 - 16.30

Pomen higiene rok Sergeja Gregorčič

16.30 - 17.00

Gradnje in zaščita Tanja Štraus

17.00 - 17.30

Predstavitev društva junakov iz 3. nadstropja

17.30 - 18.00

Sladkorna bolezen in zdravljenje s kortikosteroidi Nadan Gregorič

18.00 - 18.30

Zdravljenje z inzulinom Miodrag Janić

18.30 - 19.10

Samovodenje sladkorne bolezni Milenka Poljanec Bohnec

20.00

Večerja

Sobota, 15.4.2023

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.15

Simpozij

9.15 - 9.45

Predstavitev dnevne bolnišnice SB Celje Damijan Slakan

9.45 - 10.15

Zdravstvena nega odraslega bolnika, ki prejema Blinatumumab Sara Kos

10.15 - 10.45

Blinatumumab, predstavitev zdravljenja pri otroku na domu Mojca Toplišek

10.45 - 11.15

Odmor

Preprečevanje zapletov pri bolnikih s krvno boleznijo Skupaj z zdravniki

11.15 - 12.00

Simpozij AstraZeneca: Obvladovanje sopojavov pri zdravljenju KLL

12.00 - 12.15

Presejalne preiskave pri bolnikih s krvnimi boleznimi Miroslav Petrovec

12.15 - 12.30

Novosti pri profilaksi in cepljenju po PKMC Karla Rener, Gaja Cvejić Vidali

12.30 - 12.45

Nova dognanja pri prehrani po PKMC pri diseminiranem plazmocitomu Barbara Skopec, Matija Rozman

12.45 - 13.00

Preprečevanje mukozitisa ob PKMC Mojca Huber

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

Pomen dobrega sodelovanje med ZTM in KO za hematologijo Ana Marija, Kovačič Tonejc

14.30 - 15.00

Priprava, shranjevanje in izdaja trombocitov Aleš Ladiha, Jani Lovšin

15.00 - 15.30

Obsevane krvne komponente Dražen Franić

15.30 - 15.45

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi, strokovnim sodelavcem ter drugim specialnostim na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki prihajajo v stik s hematološkimi bolniki.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.
Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €); enodnevna kotizacija znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). V kotizacijo je vštet e-zbornik, kosilo, osvežitve v odmorih ter večerja. Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun Zbornice – Zveze, številka računa 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-14042023 s pripisom za hematološko sekcijo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Udeležencem dogodka nudimo namestitev v hotelu Sotelia ali Breza po ugodnejši ceni: https://booking.terme-olimia.com/check_again.php?sid=kq9q9i1vjl838h9saajhokamq5&companyid=177&checkin=2023-04-14&checkout=2023-04-15&partnerid=6308&crcid=f3b11c206d0eb4ed877eef1479a38315

Zagotovljena brezplačna parkirišča ob hotelu.

Dodatne informacije pri predsedniku sekcije MS in ZT v hematologiji:bostjanjovan@gmail.com