Hematologija in hematologiji sorodne teme

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E sekcija-hematologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

14/10/2023

09:00

Lokacija

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

9.00 - 9.30

Registracija

9.30 - 10.00

Študija Forte – učinki gibanja pri otrocih

10.00 - 10.30

Predstavitev dnevne bolnišnice za hematologijo in onkologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Suzana Moravac

10.30 - 11.00

Spolnost po transplantaciji kostnega mozga

11.00 - 11.30

Ambulantna aplikacija monoklonskih protiteles

11.30 - 12.00

Aplikacija zdravila Monofer

12.00 - 13.30

Kosilo

13.30 - 14.00

Preprečevanje mukozitisa s fototerapijo Saša Terlep

14.00 - 14.30

Infrardeča luč kot pomoč pri iskanju žil Bojan Fijavž

14.30 - 15.00

Rokovanje z gensko spremenjenimi organizmi Irena Auersperger

15.00 - 15.30

Presaditev blata Polona Frelih Klanšček

15.30 - 16.00

Prigrizek

16.00 - 16.30

Presaditev krvotvornih matičnih celic pri bolniku z difuznim velikoceličnim B limfomom – predstavitev primera (ov) Jana Kovačič

16.30 - 17.00

Oskrba preminulega bolnika Andraž Savšek

17.00 - 17.30

Sterilna zdravstvena nega Neli Krofl

17.30 - 18.00

Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi, strokovnim sodelavcem ter drugim specialnostim na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki obravnavajo hematološke bolnike.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). V kotizacijo je vštet e-zbornik, kosilo ter osvežitve v odmorih. Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun Zbornice – Zveze, številka računa 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-14102023 s pripisom za hematološko sekcijo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije po e-pošti: sekcija-hematologija@zbornica-zveza.si