Golniški simpozij: Bolnik s pljučno boleznijo potrebuje celostno obravnavo

Organizator

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

E majda.pusavec@klinika-golnik.si
Datum & čas

6/10/2023

07:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Rikli Balance Hotel, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled

Poglej na zemljevidu

Petek, 6.7.2023

7.30

Registracija udeležencev

8.15

Otvoritev simpozija

Sklop: Prednosti timske obravnave bolnika

8.30 - 8.50

Z roko v roki za kakovostnejšo obravnavo bolnikov Gregor Ziherl, dipl. zn.

8.50 - 9.10

Timsko delo - pogoj za sistem vodenja kakovosti in varnosti dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

9.10 - 9.30

Elektronsko komuniciranje med pacientom in ambulanto dr. Saša Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

9.30 - 9.50

"Delo me veseli, ampak …" Predstavitev raziskave o psihosocialnih tveganjih na delovnih mestih v zdravstveni negi dr. Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9.50 - 10.10

Spanje medicinskih sester v času epidemije Covida-19 - študija primera v dveh bolnišnicah (magistrsko delo) Živa Sprogar, mag. zdr. nege

10.10 - 10.25

Razprava

10.25 - 10.30

Sodobni pristop pri razbremenjevanju – sistem za samodejno obračanje. Zaloker & Zaloker

10.30 - 10.50

Odmor

Sklop: Kardiologija, srčno popuščanje, atrijska fibrilacija

10.50 - 11.10

Kako pogosto se bolniki z diagnozo srčnega popuščanja vračajo v obravnavo v urgentno amb. Antonijo Bijelič, dipl. zn., Urša Stanonik, mag. zdr. nege, Jasna Črešnovar, dipl. m. s.

11.10 - 11.30

Interpretacija EKG-ja Anja Zupan Mežnar, dr. med.

11.30 - 11.50

Vloga medicinske sestre pri sprejemu bolnika s kardiogenim pljučnim edemom v Enoti intenzivne terapije Semir Lemeš, dipl. zn., Edin Mahić, dipl. zn.

11.50 - 12.10

Motnje srčnega ritma od ¨AF¨ do ¨VT¨ izziv za medicinske sestre Anže Knific, dipl. zn.

12.10 - 12.20

Razprava

12.20 - 12.30

Farmacevtska predstavitev

12.30 - 13.30

Odmor za kosilo

Sklop: Varnost medicinske sestre pri rokovanju in pripravi zdravil

13.30 - 13.40

Equashield – Inovativni koncept za varno pripravo in rokovanje s protitumornimi ter ostalimi zdravil, kjer je potrebna posebna pozornost pri zaščiti zdravstvenega osebja Sanolabor

13.40 - 14.00

Zagotavljanje varnosti pri ravnanju z zdravili Zdenka Kramar mag. zdr. nege

14.00 - 14.20

Nevarnosti, ki jih zdravila predstavljajo za medicinske sestre Janez Toni, mag. farm.

14.20 - 14.40

Osebna zaščita, varnost medicinske sestre pri rokovanju in pripravi zdravil Ditka Benedičič Katona, dipl. m. s.

14.40 - 14.50

Razprava

14.50 - 15.10

Odmor

Sklop: Komunikacija z bolnikom, komunikacija s svojci, komunikacija med seboj

15.10 - 15.40

Osebna odgovornost pri vzpostavljanju odnosov z bolniki Damjana Šmid, prof. soc. ped.

15.40 - 16.00

Kako negovati »prisotnost« v medosebnih odnosih z bolniki? Miša Bakan, mag. psih.

16.00 - 16.20

Sporazumevanje z demenco: Izzivi in pristopi za zdravstveno nego Denis Džamastagić, dipl. zn., mag. kadr. in izobr. sist.; Maruša Salkić, dipl. m. s.

16.20 - 16.30

Razprava

16.30 - 16.35

Odmor za organizacijo ob pričetku učnih delavnic

16.35 - 17.45

TRŽNICA ZNANJA Z NAGRADNO IGRO

Snemanje EKG Eva Frelih, dipl. m. s.

Elektrokonverzija Tadej Belehar, dipl. zn., Vlasta Tratnik, tzn, Matic Lukan, dipl. zn.

Aplikacija inzulina in zaprti sistemi za varno pripravo zdravil Barbara Potočnik, dipl. m. s., Ditka Benedičič Katona, dipl. m. s.; predstavnica Equashielda Lola Riedel ter sodelavci iz Sanolaborja

Sporazumevanje brez besed: Vologa bazalne stimulacije pri demenci Maruša Salkić, dipl. m. s.; Denis Džamastagić, dipl. zn., mag. kadr. in izobr. sist.

18.00

Motivacijsko predavanje

19.00

Večerja

Sobota, 7.10.2023

Sklop: Vključevanje podpornih služb v obravnavo bolnika s pljučno boleznijo

8.30 - 8.50

Ko bolnik s pljučno boleznijo izgublja pusto telesno maso (postaja sarkopeničen) mag. Tatjana Kosten, univ. dipl. biolog

8.50 - 9.10

Vloga fizioterapevta pri obravnavi bolnika s pljučno boleznijo Anja Grošelj, dipl. fiziot.

9.10 - 9.30

Vključevanje socialne službe v obravnavo bolnika s pljučno boleznijo Petra Miklavčič, univ. dipl. soc. del., Maša Žugelj, mag. soc. del.

9.30 - 10.00

Interdisciplinarno sodelovanje pri obravnavi pacienta s pljučnim obolenjem v domačem okolju Staša Rojten, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Razprava

10.20 - 10.30

Farmacevtska predstavitev

10.30 - 10.50

Odmor

Sklop: Pomen zdravstvene vzgoje bolnikov s pljučno boleznijo

10.50 - 11.00

Farmacevtska predstavitev

11.00 - 11.20

Izzivi na področju na bolnika osredotočene zdravstvene vzgoje doc. dr. Andreja Kvas, prof. zdr. vzg.

11.20 - 11.40

Kaj bolnika s KOPB zanima o njegovi bolezni Ditka Benedičič Katona, dipl. m. s.

11.40 - 12.00

Zdravstveno vzgojno delo bolnika z rakom v Enoti internistične onkologije Boris Šimbera, dipl. zn.

12.00 - 12.20

Zdravstvena vzgoja bolnika, ki potrebuje antikoagulacijsko zdravljenje Tanja Žontar, dipl. m. s.

12.20

Razprava in zaključek

PREDSTAVITEV POSTERJEV v času simpozija:

Predstavitev posterja ERS 2023:
Modifiable factors of uncontrolled asthma – crucial role of the asthma nurse;
Maja Zrnič, dipl. m. s.

Predstavitev posterja EAACI 2023:
Health-related quality of life in patients with Hymenoptera venom hypersensitivity treated with venom immunotherapy: longitudinal validation of the Slovene version of the ¨Vespid Allergy Quality of Life Questionnaire¨
Tea Močnik, mag. zdr. neg.

Zdravila z visokim tveganjem
Semir Lemeš, dipl. zn., Anže Knific, dipl. zn.

Atrijska fibrilacija in elektrokonverzija na intenzivnem oddelku Klinike Golnik
Neža Škaper, dipl. m. s., Anže Knific, dipl. zn.

Splošne informacije

KOTIZACIJA:
– 200 € dvodnevna kotizacija
– 150 € enodnevna kotizacija – petek
– 100 € enodnevna kotizacija – sobota
– Za študente in upokojence ni kotizacije

PRIJAVE so obvezne, prijavnica je dostopna na spletni strani Klinike Golnik:
https://www.klinika-golnik.si/strokovna-prireditev/golniski-simpozij-2023-najvecji-pulmoloski-dogodek-v-sloveniji

LICENČNE TOČKE:
Program simpozija je pri Zbornici – Zvezi vrednoten s 15 licenčnimi točkami za pasivne udeležence in 19 licenčnih točk za aktivne udeležence.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslov: majda.pusavec@klinika-golnik.si