Golniški simpozij 2022: Zahtevnejša zdravstvena obravnava pacientov z obolenji pljuč

Datum & čas

27/10/2022

15:30

Trajanje: 3 dni
Lokacija

Rikli Balance Hotel, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 27.10.2022

15.30

Registracija in otvoritev

Sklop: Zahtevnejša obravnava pacientov z vidika različnih zdravstvenih strokovnjakov

16.10 - 16.40

Pogled na delo medicinskih sester v kliničnem okolju z vidika Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman

16.40 - 17.10

Multidisciplinarni timi v sodobni zdravstveni organizaciji

17.10 - 17.40

Separacija pojmovanja poklica na podlagi lastnih dognanj. Kar je otroku mati, je medicinska sestra bolniku Larisa Hajdinjak

17.40 - 18.10

Odmor

18.10 - 18.40

Kako se pogovarjati z bolniki in svojci ob pomembnih poslabšanjih bolezni Anja Simonič

18.40 - 19.00

Zagotavljanje varnosti zahtevnejših zdravstvenih obravnav Saša Kadivec

19.00

Razprava in uvod v petkovo strokovno srečanje

Petek, 28.10.2022

Sklop: Zdravstvena nega in obravnava pacienta s pljučnim rakom

8.00

Registracija

8.30 - 8.50

Pljučni rak postaja kronična bolezen Urška Janžič

8.50 - 9.10

Razvoj modela ozaveščanja pacientov s pljučnim rakom Ema Frelih

9.10 - 9.30

Obravnava bolečine pri pacientu s pljučnim rakom Eva Lebar

9.30 - 9.50

Skrb za ustno sluznico pri onkoloških pacientih Ivanka Kržišnik

9.50 - 10.10

Od suhe kože do generaliziranega izpuščaja Boris Šimbera, Petra Zupan

10.10 - 10.15

BERLIN-CHEMIE: Pravilna uporaba vdihovalnika ellipta in Nucal peresnik Ana Pirnat

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 10.50

Odmor

10.50 - 11.10

Flebitis ali akstravazacija? Shpresa Sopaj, Lara Bešić

11.10 - 11.30

Uvod in predstavitev avtorskega filma Podkožna venska valvula Shpresa Sopaj, Loredana Mrak

11.30 - 11.50

Ukrepi na področju nadzora nad tobakom v luči zdravstvene nege Anela Muratović

11.50 - 12.20

Moč besed v medsebojnem sodelovanju Romana Zupan

12.20 - 12.30

ZALOKER & ZALOKER: Novosti na področju oskrbe ran Melita Grumerec

12.30 - 13.30

Odmor za kosilo

Sklop: Neinvazivna mehanska ventilacija

13.30 - 13.40

MESSER SLOVENIJA: Kaj mora medicinska sestra vedeti o TZKD in PAP terapiji? Kristina Ziherl

13.40 - 14.00

Neinvazivne oblike dihalne podpore pri akutni respiratorni odpovedi Irena Šarc

14.00 - 14.20

Povečanje CO₂ pri pacientu: kdaj, zakaj in kaj pa zdaj? Eva Kristanc

14.20 - 14.40

Odpust pacienta s KOPB na NIMV naj bo varen Ditka Benedičič Katona

14.40 - 15.00

Odmor

15.00 - 15.20

Vloga fizioterapevta v multidisciplinarnem timu pljučnega bolnika Barbara Ban

15.20 - 15.40

Telemonitoring pacientov z dihalnimi aparati s pozitivnim tlakom v klinični praksi Adrijana Jurjevec, Kristina Ziherl

15.40 - 16.00

Dietetik, pomemben člen timske obravnave bolnikov na neinvazivni mehanični ventilaciji Tatjana Kosten

16.00 - 16.10

Razprava

16.10 - 16.20

CHIESI: Prestavitev novosti

16.20 - 16.30

Odmor za organizacijo ob pričetku učnih delavnic

16.30 - 17.45

TRŽNICA ZNANJA Z NAGRADNO IGRO/ UČNE DELAVNICE IN PREDSTAVITEV POSTERJEV UČNE DELAVNICE IN PREDSTAVITEV POSTERJEV

UČNE DELAVNICE:

- Trajni plevralni drenažni kateter Marija Petrinec Primožič

- NIMV; priprava ventilatorja in izbira obrazne maske Ditka Benedičič Katona, Eva Kristanc

- Tekoči kisik; pripomočki, transport, … Ditka Benedičič Katona, Eva Kristanc

- SedaCONDA; način sedacije pacienta Semir Lemeš, Matic Lukan, Anže Knific

- Obračanje kritično bolnega pacienta na trebuh in nazaj (pronacija) Tadej Belehar, Vlasta Tratnik

PREDSTAVITEV E-POSTERJEV:

- Doživljanje bolezni pacientov z obstruktivno spalno apnejo – kvalitativna raziskava Maja Škrlep

- Management of patients with difficult to treat asthma in a multidisciplinary team – our experiences Zrnić Maja

- Use of relievers in patients with severe asthma on biologics after an educational intervention Mariana P. Rezelj

- Odzivnost medicinske sestre na temeljne življenjske aktivnosti pacienta v pooperativnem obdobju - kvantitativna raziskava Anja Šink

- Osveščenost kadilcev o kronični obstruktivni pljučni bolezni in negativnih učinkih kajenja Jerica Kuhar

18.00

Predavanje Kako biti v redu Aljoša Bagola

19.00

Večerja za udeležence

Sobota, 29.10.2022

Sklop: Intenzivna terapija; Tuberkuloza

8.30 - 8.50

Ključni elementi predaje pacienta med timi zdravstvene nege akutnega in intenzivnega bolniškega oddelka Gregor Ziherl, Tanja Podlipnik

8.50 - 9.10

Obračanje kritično bolnega pacienta z akutnim respiratornim sindromom na trebuh in nazaj (pronacija) Darinka Trinkaus

9.10 - 9.30

Kaj gre lahko narobe pri izvajanju izolacij pacientov na intenzivnem oddelku Mojca Novak

9.30 - 9.50

Kaj nam bo prinesla trenutna migrantska situacija Petra Svetina

9.50 - 10.10

Nevarnosti multirezistentne tuberkuloze Maruša Ahačič

10.10 - 10.30

Multirezistentna tuberkuloza z vidika farmacevta in ekonomskega vidika Mojca Nastran, Maja Jošt

10.30 - 10.40

Farmacevtska predstavitev

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.10

Odmor

Sklop: Astma in alergije

11.10 - 11.15

SWIXX BIOPHARMA: Kako izboljšati adherenco pri bolnikih na SLIT? Mariana P. Rezelj

11.15 - 11.35

Obravnava in vodenje pacientov s težko astmo v multidisciplinarnem timu – naše izkušnje Maja Zrnić

11.35 - 11.55

Obravnava pacienta s preobčutljivostjo za kožekrilce s pridruženo mastocitozo Karmen Perko

11.15 - 12.15

Idiopatska anafilaksija Tea Močnik

12.15 - 12.35

Astma plan, personaliziran načrt za samozdravljenje astme – multidisciplinarni pristop Mariana Paula Rezelj

12.35 - 12.45

Razprava in zaključek

Splošne informacije

KOTIZACIJA: Kotizacija za tridnevno udeležbo v vrednosti 150 EUR vključuje vsa predavanja, kosilo in večerjo v petek ter zbornik gradiv. Za študente in upokojence ni kotizacije.

Prijava

Prijave so obvezne, prijavnica je dostopna na spletni strani Klinike Golnik

Program simpozija je pri Zbornici – Zvezi v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslov: majda.pusavec@klinika-golnik.si ali telefon: 04/25 69 119 (Majda Pušavec).