Golniški simpozij 2021

Datum & čas

8/10/2021

08:00

Lokacija

Spletni dogodek, platforma Webex

SKLOP: PREMIŠLJENO IN POGUMNO S TOKOM ČASA

Registracija udeležencev

8.00 - 8.10

Otvoritev simpozija doc. dr. Aleš Rozman, dr. med. spec., Katja Vrankar, mag. zdr. nege

8.10 - 8.30

Korak za korakom v zdravstveni negi Klinike Golnik Katja Vrankar, mag. zdr. nege

8.30 - 8.50

Razvoj kakovosti in varnosti v Kliniki Golnik doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

8.50 - 9.00

Razprava

9.00 - 9.15

Farmacevtska predstavitev

9.15 - 9.30

Odmor

SKLOP: PLJUČNI RAK - Diagnostika in zdravljenje raka pljuč nekoč in danes

9.30 - 9.50

Diagnostična obravnava bolnikov s pljučnim rakom skozi čas doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med., spec.

9.50 - 10.10

Bolnik prihaja na diagnostiko raka pljuč na Kliniko Golnik Nataša Grahovec, dipl. m. s., Jana Tršan, dipl. m. s. (predava Mariana Paula Rezelj, dipl. m. s.)

10.10 - 10.30

Sistemska terapija raka pljuč na Kliniki Golnik skozi čas Katja Mohorčič, dr. med., spec.

10.30 - 10.50

Multidisciplinarna obravnava bolnika z rakom pljuč v Enoti za internistično onkologijo Golnik Shpresa Sopaj, dipl. m. s.

10.50 - 11.10

Razvoj kirurške zdravstvene nege skozi leta delovanja v Kliniki Golnik Kaja Valjavec, dipl. m. s., Monika Mohorč, dipl. m. s

11.10 - 11.30

Predstavitev kirurških pristopov pri zdravljenju pljučnega raka mag. Marko Bitenc, dr. med., spec.

11.30 - 11.40

Razprava

11.40 - 12.00

Farmacevtska predstavitev

12.00 - 12.40

Odmor

SKLOP: ALERGIJSKE BOLEZNI in ASTMA

12.40 - 13.00

Alergijske bolezni in astma asist. Peter Kopač, dr. med., spec.

13.00 - 13.20

Zdravstveno vzgojni vidik alergijskih bolezni skozi čas Karmen Perko, dipl. m. s.

13.20 - 13.40

Razvoj specialnega področja zdravstvene nege v alergološki dejavnosti Karmen Perko, dipl. m. s.

13.40 - 14.00

Predstavitev MDT obdelave bolnikov s težjo obliko astme Maja Zrnič, dipl. m. s.

14.00 - 14.20

"Edukacija pacienta intravenozne samoaplikacije zdravila za zdravljenje hereditarnega angioedema" Tea Močnik, mag. zdr. nege, Karmen Perko, dipl. m. s.

14.20 - 14.40

Funkcijska diagnostika pljuč nekoč in danes izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

14.40 - 15.00

Razprava

15.00 - 15.15

Farmacevtska predstavitev

15.15 - 15.30

Odmor

SKLOP: TUBERKULOZA

15.30 - 15.50

100 let obravnave bolnikov s tuberkulozo na Kliniki Golnik Petra Svetina, dr. med., spec.

15.50 - 16.10

Zdravstvena nega bolnika s tuberkulozo skozi čas Maruša Ahačič, mag. zdr. nege

16.10 - 16.30

Kaj dobrega je prinesel napredek v diagnostiki za TB bolnika? dr. Manca Žolnir-Dovč, univ. dipl. biol., spec.

16.30 - 16.50

Kam nas je pripeljala človeška radovednost v preučevanju genoma bacilov TB? Sara Truden, mag. mikrobiol.

16.50 - 17.00

Razprava

17.00 - 17.10

Farmacevtska predstavitev

17.10

Zaključek simpozija

Splošne informacije

KOTIZACIJE ni!

Program simpozija je pri Zbornici – Zvezi v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj.

Prijave

Prijave so obvezne, prijavnica je dostopna na spletni strani Klinike Golnik:  https://www.klinika-golnik.si/strokovna-prireditev/golniski-simpozij-20

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslov: majda.pusavec@klinika-golnik.si ali telefon: 04/25 69 119 (Majda Pušavec).

Katja Vrankar, mag. zdr. nege
predsednica organizacijskega in programskega odbora