Forenzična psihiatrija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

T 041 682 268 E prijava.psihsekcija@gmail.com
Datum & čas

30/3/2023

15:30

Trajanje: 3 dni
Lokacija

Spletno okolje Google Meet

Četrtek, 30.3.2023

Moderatorka: Sabina Finžgar

15.30 - 18.00

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

18.00 - 18.30

Odmor

18.30 - 20.00

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

Petek, 31.3.2023

Moderatorka: Sabina Finžgar

15.30 - 18.00

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

18.00 - 18.30

Odmor

18.30 - 20.00

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

Sobota, 1.4.2023

Moderatorka: Sabina Finžgar

8.00 - 10.30

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 12.30

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

12.30 - 12.45

Odmor

12.45 - 14.00

FORENZIČNA PSIHIATRIJA* asist. mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih.; Sabina Finžgar, dipl. m. s

*Natančen vsebinski program bo vsem prijavljenim udeležencem poslan po e-pošti.

Splošne informacije

PRIJAVE: neomejeno.

Kotizacija z DDV je 360 €.

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana –
ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-30032023, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Povezavo z navodili za dostop do spletnega strokovnega srečanja boste prejeli po e-pošti do 29. 3. 2023.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Dodatne informacije

Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 041-682-268 (g. Aljoša Lapanja).

Vljudno vabljeni!