Florjanov krožnik in Zofkini pripomočki: Implementacijske delavnice za edukatorje N1 v CKZ in ZVC

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041/519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

23/3/2023

13:50

Lokacija

Ljubljana

13.50

Registracija udeležencev

14.00

Kam nas vodi vizija razvoja oskrbe sladkorne bolezni in kaj novega lahko pričakujemo v letu 2023? Jana Klavs, Nataša Medved, Sanja Vrbovšek

14.10

Zdrava prehrana vs. prehrana pri sladkorni bolezni Jana Klavs

14.40

Zakaj potrebujemo svež pristop in nove pripomočke? Andreja Semolič Valič

Delavnice ABC (3 x 45 min)

15.00

Zofkina košara Katarina Peklaj

16.00

Florjanov krožnik Klara Peternelj

17.00

Zofkine tabele Mojca Mesojedec

18.00

Zaključek Jana Klavs

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen izvajalcem delavnice S sladkorno boleznijo skozi življenje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih. Izobraževanje o novih didaktičnih pripomočkih nadgrajujejo oziroma dopolnjujejo vsebine o prehrani pri sladkorni bolezni tipa 2 in predstavljajo implementacijo Nacionalnih priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2.

Po opravljenem izobraževanju vsak CKZ/ZVC prejme svoj izvod Florjanovega krožnika.

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze. Izobraževanje organizira sekcija v endokrinologiji skupaj z NIJZ.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 22032023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 30.
V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: janaklavs@gmail.com

Vljudno vabljeni!