Etika in zakonodaja v zdravstvu

Organizator

Splošna bolnišnica Celje

E damjana.karner-sevcnikar@sb-celje.si
Datum & čas

7/3/2024

12:00

Lokacija

Predavalnica Splošne bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

12.00 - 12.15

Registracija udeležencev

12.15 - 13.45

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

13.45 - 14.45

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost). Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

14.45 - 15.00

Odmor

15.00 - 16.00

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP Nataša Horjak Deželak, univ. dipl. prav.

16.00 - 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu

Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo). izr. prof. dr. Danica Železnik

16.30 - 18.30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov v zdravstvu

Modeli morale v zdravstvu, Načela in standardi kodeksa v zdravstvu Analiziranje etičnih problemov v praksi izr. prof. dr. Danica Železnik

18.30 - 19.00

Evalvacija in preverjanje znanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter zdravnikom in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in zdravnike. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zveze in Zdravniško zbornico Slovenije. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se poravna PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje. Za člane DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.

Prijava in dodatne informacije

Izobraževanje bo v predavalnici Splošne bolnišnice Celje, ki se nahaja v kletnem prostoru, pri dvigalih SB Celje (vhod 1 ali 6, do dvigal in nato v kletne prostore).

Prijave na izobraževanje zbiramo na elektronskem naslovu damjana.karner-sevcnikar@sb-celje.si
Obvezni podatki ob prijavi: Ime in Priimek, naziv, št. licence, član DMSBZT (da / ne), ustanova

Število mest je omejeno zato pohitite s prijavo!