Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

7/11/2023

15:50

Lokacija

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje - velika predavalnica

Poglej na zemljevidu

15.50 - 16.00

Registracija udeležencev

16.00 - 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu izr. prof. dr. Danica Železnik

Etika vrlin; Etika skrbi; Etika za prihodnost.

16.30 - 19.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege izr. prof. doc. dr. Danica Železnik

19.00 - 19.15

Odmor

19.15 - 19.45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP Katja Ramšak, univ. dipl. prav.

19.45 - 20.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

Izvajalci zdravstvenega varstva; Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo). Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost). Katja Ramšak, univ. dipl. prav.

20.30 - 22.15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost. Nataša Horjak, univ. dipl. prav

Ob koncu predavanj, pisanje testa.

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in zdravnike.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 60 €.
Za člane DMSBZT Celje je izobraževanje BREZPLAČNO.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter zdravnikom in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in zdravnike. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico – Zveze in Zdravniško Zbornico Slovenije. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane društva DMSBZT Celje 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se poravna PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje.

Za člane DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin. Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60,00€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Povezavo boste prejeli na e-naslov, ki ste ga vnesli ob prijavi.

Dodatne informacije

Za vsa vprašanja pišite na info@dmsbzt-celje.si.