Etika in zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

Datum & čas

8/6/2024

08:45

Lokacija

Nova Gorica (Obrtni dom), (II. nad.), Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

Poglej na zemljevidu

8.45 - 9.05

Registracija udeležencev

9.05 - 11.25

Etika in morala v zdravstveni in babiški negi Darinka Klemenc, dipl. m. s.

Teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost

Vrednote v zdravstveni in babiški negi

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

Kodeks etike za babice Slovenije

Etične dileme, izzivi in primeri v kliničnih okoljih

11.25 - 11.55

Odmor

11.55 - 14.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

Delovno pravno področje

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic

Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu

14.30 - 14.40

Razprava in sklepne misli

14.40 - 15.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za leto 2024.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 € z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za zaposlene iz SB Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (Kotizacijo za zaposlene iz SB Nova Gorica plača organizator). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Rok prijave: do četrtka 6. 6. 2024. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na metka.plesnicar@gmail.com