Etika in zakonodaja s področja zdravstva

Organizator

DMSBZT Velenje v sodelovanju z DMSBZT Koroške

T 041 707 049 E dmsbztvelenje@gmail.com
Datum & čas

22/11/2023

13:45

Lokacija

Hotel Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje

Poglej na zemljevidu

13.45 - 14.00

Registracija udeležencev

ETIKA Darinka Klemenc, dipl. m. s.

14.00 - 15.30

1. SKLOP

15.30 - 15.40

Odmor

15.40 - 16.25

2. SKLOP

Splošna načela etike v zdravstvu (Etika in morala v zdravstveni in babiški negi, Teorije etike v zdravstvu, Etična načela in odgovornost).

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Vrednote v zdravstveni in babiški negi, Komunikacija in medpoklicni odnosi, Profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije), Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege.

16.25 - 16.45

Odmor

ZAKONODAJA Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

16.45 - 18.15

1. SKLOP

18.15 - 18.25

Odmor

18.25 - 19.10

2. SKLOP

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

19.10 - 19.20

Razprava in sklepne misli

19.20

Preverjanje znanja - test

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in bo ovrednoteno z licenčnimi točkami s strani Zbornice – Zveze.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 60 €. Za člane DMSBZT Velenje in Koroške je izobraževanje BREZPLAČNO.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije pišite na dmsbztvelenje@gmail.com.