Estetski posegi v kirurgiji obraza in njen potencial v zdravstveni negi in oskrbi na KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo v UKC Ljubljana

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

T 031497152 E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

9/12/2023

08:00

Lokacija

Online

7.00 - 8.00

Registracija udeleženk/udeležencev

8.00 - 8.10

Otvoritev in pozdravni nagovor

SAMOPODOBA – KLJUČ DO POLNEGA ŽIVLJENJA Moderatorka: dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec.

8.10 - 8.30

Dinamičen razvoj funkcionalno-estetske kirurgije: dodana vrednost, ekonomski vidik, konkurenčnost UKCL dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec.

8.30 - 8.50

Rekonstrukcija zgornje čeljusti po onkoloških resekcijah dr. Tadej Peter Dovšak, dr. med., dr. dent. med.

8.50 - 9.10

Blefaroplastika – nuja ali prestiž? mag. Andreja Eberlinc, dr. med., dr. dent. med.

9.10 - 9.30

Pomlajevanje brez kirurškega noža Eva Trpin, dr. med., dr. dent. med.

9.30 - 9.50

Zdravstvena nega otroka po operaciji shize – predstavitev dipl. dela Ajda Španring, dipl. m. s.

9.50 - 10.10

Obravnava otroka s shizo – prikaz primera Mojca Mikulič, dipl. m. s.

10.10 - 10.25

Diskusija

10.25 - 10.35

Odmor

CELOVIT PRISTOP K ZDRAVLJENJU OBRAZNIH NEPRAVILNOSTI

10.35 - 10.55

Rinoseptoplastika – funkcionalni ali estetski posegi? prim. Vojko Didanovič, dr. med., dr. dent. med.

10.55 - 11.15

Obravnava pacienta pri korekciji nosu – prikaz primera Jerica Tomažič, dipl. m. s.

11.15 - 11.35

Načrtovanje ortognatske operacije doc. dr. Miha Verdenik, dr. med., dr. dent. med.

11.35 - 11.55

Zdravstvena nega pacienta po ortognatsko kirurškem posegu – predstavitev dipl. dela Mateja Aličajić, zt

11.55 - 12.15

Menjava temporomandibularnega sklepa – metoda prihodnosti? Tadeja Lampret Kastelic, dipl. m. s.

12.15 - 12.30

Diskusija

12.30 - 13.00

Odmor za kosilo

PSIHOSOCIALNI VIDIK ESTETIKE

13.00 - 13.20

Ukrepanje pri nenadnem poslabšanju pri otroku po operativnem posegu in TPO otroka Zlatko Grubešić, dipl. zn.

13.20 - 13.40

Varna pot do zdravja in lepšega videza z uporabo laserske tehnologije Nataša Tuzlak, dipl. m. s.

13.40 - 14.00

Zobni implantati: pogled skozi oči medicinske sestre Mitja Tonejc, dipl. zn.

14.00 - 14.20

Psihološki vidik po operacijah v predelu obraza Valentina Penca, dipl. m. s.

14.20 - 14.40

Odličnost vodenja – Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava v ZN prispeva k dvigu produktivnosti in zadovoljstvu pacientov dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec.

14.40 - 15.00

Diskusija

15.00

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem strokovnim sodelavcem v zdravstveni negi s kirurškega področja in drugih specialnostih na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Udeleženke in udeleženci izobraževanja se bodo seznanili tako s teoretičnimi podlagami obravnavanih vsebin kot s primeri iz prakse s področja rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Predstavitve tokratnih strokovnih dognanj so rezultati dolgoletnih izkušenj, permanentnega izobraževanja zaposlenih in spremljanja novih pristopov pri celostni obravnavi pacientov na maksilofacialnem in oralnem področju.
Posebna pozornost je namenjena zaposlenim v zdravstveni negi, ki se pri svojem delu s pacienti in vodenju sodelavcev vse pogosteje srečujejo z novimi strokovnimi in človeškimi izzivi s ciljem – pomagati pacientom zaživeti polno življenje.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV-jem znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze, 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0212-09122023, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v kirurgiji. V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik predavanj na spletni strani Zbornice – Zveze: e-naslov in potrdilo o udeležbi, ki ga prejmete po e-pošti. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije prejmete na: adrijana.debelak@gmail.com ali marjetalogar@gmail.com ali 031497152.