Epidemiološko pomembni mikroorganizmi danes – vrnitev v preteklost?

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

21/2/2024

15:15

Lokacija

Online

15.15 - 15.30

Registracija

15.30 - 16.00

Breme okužb z odpornimi bakterijami v svetu in pri nas

16.00 - 16.40

Večkratno odporne bakterije v zunajbolnišničnem okolju

16.40 - 16.50

Odmor

16.55 - 17.30

Aktivno iskanje nosilcev večkratno odpornih mikroorganizmov - pravilen odvzem vzorcev

17.30 - 17.50

Izzivi za v naprej

17.50 - 18.00

Razprava

Splošne informacije

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 20 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Ob prijavi vpišite svoj elektronski naslov kamor vam bomo poslali potrdilo, ter povezavo do predavanja.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na info@dmsbzt-celje.si