Epidemija Covid 19 v luči zdravstvene nege

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju

T 031 643 496 E veronika.jagodic@gmail.com
Datum & čas

16/9/2021

08:30

Lokacija

Ljubljana, UKC, Zaloška cesta 7, Predavalnica 1

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Pozdravni nagovor

09.10 - 09.55

Potek COVID 19 epidemije in organizacija zdravstvene nege v bolnišnici Jolanda Munih, prof. zdr. vzg

09.55 - 10.40

Zdravstvena nega bolnika s COVID 19 na bolnišničnem oddelku Asja Jaklič, dipl. m. s.

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.20

Volitve predsednika in članov izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju za obdobje 2021 – 2025

11.20 - 11.50

Odmor

11.50 - 12.35

Zdravstvena nega otroka s COVID 19 Veronika Jagodic Bašič, dipl. m. s.

12.35 - 13.10

Zakaj mora bolnik s Covid 19 na oddelek za Intenzivno terapijo III? Janja Perme Hajdinjak, mag. posl. in ekon. ved., asist.

13.10 - 13.30

Razprava

13.30 - 13.50

Zaključek in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacije ni.

Prijave

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze (e-prijavnica):

Dodatne informacije

Veronika Jagodic Bašič, tel. 031 643 496, elektronska pošta veronika.jagodic@gmail.com