Enterostomalna terapija in izzivi napredne obravnave pacientov z rano in izločalno stomo

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov enterostomalne terapije

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

21/10/2022

08:30

Lokacija

Hotel Grof, Čeplje 12, 3305 Vransko

Poglej na zemljevidu

Petek, 21. 10. 2022

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdrav in uvodne besede Predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m. s., ET

9.10 - 9.55

Oskrba pacientov s kroničnimi ranami na OI Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

9.55 - 10.15

Rane zaradi »krokodil droge« Hermina Hatunic, dipl. m. s.

10.15 - 10.45

Kompetence ET Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET

10.45 - 11.00

Vprašanja in diskusija

11.00 - 11.30

Odmor, osvežitev

11.30 - 11.55

Pacientka z ileostomo in TPN v domačem okolju Renata Batas, dipl. m. s., ET

11.55 - 12.20

»Obravnava pacientov s stomo in kronično rano v patronažnem varstvu« Staša Rojten, dipl. m. s.

12.20 - 12.45

»Nacionalni protokol zdravstvene nege in oskrbe izločalne stome« Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, QM; Renata Batas, dipl. m. s., ET; Dragica Jošar, dipl. m. s., ET

12.45 - 13.00

Vprašanja in diskusija

13.00 - 14.00

»Program gibljivosti in preprečevanje poškodb« Tom Berlič

14.00 - 15.00

Odmor za kosilo

15.00 - 15.15

Povzetek in zaključek srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk. Program je namenjen enterostomalnim terapevtom.

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Programski in strokovni odbor: Renata Batas, Dragica Jošar, Anita Jelar

Organizacijski odbor: Renata Batas, Dragica Jošar, Ines Prodan, Anita Jelen in Anita Jelar

Strokovno srečanje enterostomalnih terapevtov je BREZ KOTIZACIJE.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z 

Dodatne informacije

Informacije pri Dragici Jošar, dipl. m. s., ET, na e-naslovu dragica.josar@gmail.com.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m. s., ET