Enota za intervencijsko kardiologijo – kdo smo in kaj delamo

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto

E karmen.janezic@sb-nm.si
Datum & čas

4/4/2023

16:00

Lokacija

V prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica P1 (novi del)

Poglej na zemljevidu

15.30

Prijava udeležencev

16.00

Predstavitev kateterskega laboratorija Vanja Sabljak, dipl. m. s.

16.20

Koronarna bolezen in možnosti zdravljenja Iztok Gradecki, dr. med, spec. interne med., spec. kardiologije in vaskularne medicine

16.50

Zdravstvena nega pacienta pred in po interventnih koronarnih posegih Kristina Makovec, TZN

17,10

Kaj lahko kot medicinska sestra prispevam k varnemu in uspešnemu delu Katja Bratkovič dipl. m. s.

17.30

Kaj lahko kot radiološki inženir prispevam za varno in uspešno delo Žiga Dobravc, dipl. inž. radiologije

17.50

Kaj lahko kot zdravnik prispevam za varno in uspešno delo David Bele, dr. med., spec. interne med.

18.10

Razprava

18.20

Zaključek srečanja s pogostitvijo

Splošne informacije

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice – Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na karmen.janezic@sb-nm.si