Elektrokirurgija – osnovna znanja perioperativne zdravstvene nege

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

T 041 883 804 E lustekb@gmail.com
Datum & čas

2/4/2024

15:45

Lokacija

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Registracija udeležencev

16.00 - 16.20

Principi elektrokirurgije Bernarda Dobrila, strokovna sodelavka

16.20 - 16.40

Vloga operacijske medicinske sestre pri varni uporabi elektrokoagulacije za bolnika in osebje Barbara Luštek, dipl. m. s.

16.40 - 17.00

Odstranjevanje kirurškega dima Jožica Pavček, dipl. m. s.

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 19.00

Predstavitev elektrokirurških inštrumentov in praktična delavnica Strokovni sodelavci, Medtronic in MM Surgical

Splošne informacije

Kotizacija za učno delavnico znaša 120 € z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (60 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-02042024 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in delavnice, osvežitev med odmorom.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na sanja.arn@gmail.com ali lustekb@gmail.com