EKG in zdravstvena nega: kaj moram vedeti in kaj me mora skrbeti

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

31/1/2024

15:00

Lokacija

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Registracija

15.15 - 15.30

Volilni občni zbor

15.30 - 16.15

Tehnike pravilnega snemanja EKG: standardni odvodi, desni odvodi, zadnja stena

16.15 - 17.00

Kdaj so tahikardije nevarne in kako pravilno ukrepati

17.00 - 17.15

Vprašanja

17.15 - 17.30

Odmor

17.30 - 18.00

Kdaj so bradikardije nevarne in kako ukrepati

18.00 - 18.30

Pacient s pace makerjem in ICD

18.30 - 18.45

Vprašanja

18.45 - 19.20

Posebnosti zdravstvene nege

19.20 - 20.00

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 20 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob prijavi navedite mail na katerega želite prejeti potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije se obrnite na: info@dmsbzt-celje.si