e-sladkorna bolezen – nič več diete!

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija zdravstvene in babiške nege v endokrinologiji

T 031 324 388
Datum & čas

24/11/2022

17:00

Lokacija

Google meet

17.00

Pozdrav in pomahek Moderira: Andreja Semolič Valič

17.05 - 17.15

Prehrana pri sladkorni bolezni nekoč in danes Jana Klavs

17.15 - 17.25

Nove metode in didaktični pripomočki Andreja Semolič Valič

17.25 - 17.50

Sodobni načini učenja prehrane ob sladkorni bolezni z Zofkino košaro Katarina Peklaj

17.50 - 18.15

Svetovanje priporočene količine ogljikovih hidratov na obrok s Florjanovim krožnikom? Klara Peternelj

18.15 - 18.40

Učenje o vplivu hranil na sladkor v krvi - Zofkine tabele? Mojca Mesojedec

18.40 - 19.00

Simpozij

19.00

Zaključek

Splošne informacije

Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom , ki se pri svojem delu srečujejo z edukacijo in svetovanjem oseb s sladkorno boleznijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva, še posebno pa edukatorjem v specialističnih ambulantah za sladkorno bolezen.

Namen izobraževanja je opolnomočiti vse zainteresirane z znanji o svežih priporočilih glede prehrane ob sladkorni bolezni in uporabi novih didaktičnih pripomočkov za edukacijo oseb s sladkorno boleznijo.

Izobraževanje je brezplačno.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Katarina Peklaj, Mojca Mesojedec, Klara Peternelj, Jana Klavs in Andreja Semolič Valič

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Kontakt:  Andreja Semolič Valič, tel. 031 324 388