DUŠEVNO ZDRAVJE – TESNOBNA STANJA

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

7/10/2021

15:00

Lokacija

v spletnem okolju zoom

15.00 – 15.20

Prijavo udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

15.20 - 15.30

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

15.30 - 16.15

Osebe s tesnobnimi stanji v kliničnem okolju dr. Silva Demšar, dr.med.,spec.

16.15 - 17.00

Obravnava tesnobnih stanj v praksi dr. Bojan Varjačič Rajko, univ.dipl.psih.

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 17.45

Strah pri pacientih v urgentni obravnavi Adnan Selimovič, dipl.zn.

17.45 - 18.15

S tesnobo povezana škodljiva raba psihoaktivnih snovi Anica Pišl, prof.def.

18.15 - 18.45

Zaskrbljenost in strah pri starostnikih doc.dr. Radojka Kobentar, prof. def.

18.45 - 19.15

Primer iz prakse zdravstvene nege – dileme in rešitve Slavica Roljič, mag.zdr.neg.

19.15 - 19.30

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne infomracije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner,   in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacije za člane DMSBZT NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

Izobraževanje bo potekalo preko spleta. Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 02. 10. 2021 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 100.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:               Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                                             Đurđa Sima