Duševno zdravje – tesnobna stanja

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

20/10/2021

15:00

Lokacija

V spletnem okolju Zoom

15.00 - 15.20

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na mail, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

15.20 - 15.30

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

15.30 - 16.15

Osebe s tesnobnimi stanji v kliničnem okolju dr. Silva Demšar, dr. med., spec.

16.15 - 17.00

Obravnava tesnobnih stanj v praksi dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih.

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 17.45

Strah pri pacientih v urgentni obravnavi Adnan Selimovič, dipl. zn.

17.45 - 18.15

S tesnobo povezana škodljiva raba psihoaktivnih snovi Anica Pišl, prof. def.

18.15 - 18.45

Zaskrbljenost in strah pri starostnikih doc. dr. Radojka Kobentar, prof. def.

18.45 - 19.15

Primer iz prakse zdravstvene nege – dileme in rešitve Slavica Roljič , mag. zdr. neg.

19.15 - 19.30

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Prijava

E – prijavnica za člane Z – Z

E – prijavnica za nečlane Z – Z

 

Izobraževanje bo potekalo preko spleta. Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 18. 10. 2021 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40. Kotizacije za člane DMSBZT NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš e – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:                                  Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                                                Đurđa Sima